Novinky

Ministerstvo financí pokračuje ve zlepšování podmínek pro klienty bank

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí bankám působícím na českém trhu rozeslalo konzultační dokument s 88 otázkami. "Jde o pokračování naší snahy zlepšovat postavení klientů bank. Navazujeme na úspěšné první kolo diskusí, které vedlo u řady bank ke snížení poplatků a k příslibům dalších změn," říká 1. místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka.

V průběhu července se intenzivně scházela Expertní skupina Ministerstva financí pro bankovnictví, na jejíž práci se vedle MF podíleli i odborníci spotřebitelských organizací a Česká bankovní asociace (ČBA). Výsledkem diskusí byla dohoda, podle které by měla ČBA připravit jednotnou terminologii základních bankovních produktů, zajistit přístupnost ceníků a jejich společnou databázi pro jednodušší srovnání podmínek různých bank a navrhnout Kodex práv klientů. "O řadě témat ale odmítla ČBA diskutovat a proto se obracíme na jednotlivé banky. I když je ČBA našim přirozeným partnerem, jednání s členskými bankami ukázala, že některé z nich jsou připraveny výrazně zlepšit postavení svých klientů a nabídnout jim lepší podmínky. Chceme si tuto ochotu ověřit i u dalších bank," vysvětluje smysl konzultačního dokumentu náměstek ministra financí Tomáš Prouza.

Odpovědi na otázky v konzultačním dokumentu budou sloužit jako podklad pro přípravu konečné zprávy Ministerstva financí o bankovním sektoru Vládě České republiky a pro přípravu jednotlivých změn, které Ministerstvo financí předloží v polovině září. "Budou-li banky ochotny domluvit se na dodržování a prosazování společných pravidel, dáme přednost samoregulačním opatřením, jinak připravíme a parlamentu ještě na podzim předložíme legislativní řešení," dodává Bohuslav Sobotka.

  • Konzultační materiál Ministerstva financí - Změny v bankovním sektoru
    • Podle původní dohody s Českou bankovní asociací byl stanoven termín na odeslání odpovědí na 24. srpna 2005. Reakce bank však ukázaly, že některé potřebují delší dobu. Proto se Ministerstvo financí rozhodlo termín pro odeslání odpovědí posunout na 30. srpna 2005.

Nejčtenější