Novinky

Zveřejnění pracovní verze metodiky veřejného nakupování s ohledem na naplňování principů 3E v praxi

oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení
oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení

Vydáno

  • SMART Governance
  • Aplikace principu 3E
  • Metodika CNS
  • Společný nákup

Ministerstvo financí zveřejňuje pracovní verzi Metodického pokynu CHJ č. 1, který se zaměřuje na oblast naplňování principů hospodárnosti, efektivity a účelnosti (tj. „principy 3E“) v praxi veřejného nakupování.

Zveřejněný dokument je metodickou pomůckou ve vztahu k naplňování principů 3E v procesu veřejného nakupování, rozpracovává tedy principy zakotvené v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, jehož je Ministerstvo financí gestorem. Cílem metodiky naopak není výklad nového zákona o zadávání veřejných zakázek, který bude zpracovávat samostatně Ministerstvo pro místní rozvoj.

Jedná se o verzi před proběhnutím připomínkového řízení. Finální verze metodického pokynu bude zveřejněna do konce června 2016.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější