CZ EN

Statistical Information

Fiscal data and other information required by the Act No 23/2017 Coll., on the rules of budgetary responsibility.

RELEASE CALENDAR

KALENDÁŘ ZVEŘEJŇOVÁNÍ

PUBLIC SECTOR

VEŘEJNÝ SEKTOR

FISCAL DATA

FISKÁLNÍ ÚDAJE

TAX EXPENDITURES

  • Estimate of tax expenditures impact on general government revenues, Methodological annex

DAŇOVÉ ÚLEVY

  • Zpráva o dopadu daňových úlev na příjmy sektoru vládních institucí, Metodický popis

CONTINGENT LIABILITIES AND OTHER INFORMATION

PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY A DALŠÍ ÚDAJE

SHARES AND OTHER EQUITIES HELD BY GOVERNMENT 

  • Significant participations in the capital held by S.13, Methodological annex

MAJETKOVÉ ÚČASTI

  • Významné majetkové účasti držené S.13, Metodický popis
Show form

Contact form

Show form

Contact form