Novinky

EHP a Norské fondy

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

  • Zahraniční sektor
  • Zahraničí EHP
  • Zahraničí mimo EU
  • Zahraniční instituce
  • Norsko
  • Norské fondy
  • Lichtenštejnské knížectví
  • Island
  • Dotace
Aktualizováno 6. 3. 2014 7:00
  • Úprava obsahu průvodní informace vydávané MF k tématu finančních mechanismů EHP a Norských fondů.

Průvodní informace vydávané Ministerstvem financí k tématu finančních mechanismů EHP a Norských fondů.

Na Ministerstvu financí je za EHP a Norské fondy zodpovědné oddělení Centrum pro zahraniční pomoc, které průběžně zveřejňuje aktuální informace a dokumenty týkající se EHP a Norských fondů na internetových stránkách www.eeagrants.cz a www.norwaygrants.cz. Pro dotazy k EHP a Norským fondům byla zřízena emailová schránka czp@mfcr.cz.

Veškeré odkazy vedou na externí web.