Novinky

Nepřehlédněte

Média centrum

Vydali jsme

Ilustrační obrázek - Zpravodaj MF - 3/2015

Publikováno

Zpravodaj MF - 3/2015

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje sam. oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc březen 2015. Z produkce Ministerstva financí upozorňuje...

Ilustrační obrázek - Materiály na jednání vlády dne 30. března 2015

Publikováno

Materiály na jednání vlády dne 30. března 2015

Bod č. 12 : Návrh dalšího postupu ČR ve věci rozhodnutí Komise ze dne 20. ledna 2015, kterým zamítla žádost o zproštění povinnosti poskytnout vlastní zdroje ve výši 53 976 340,- Kč podle čl. 17 odst. 2 nařízení 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí 94/728/ES,...

Ministr v médiích

Andrej Babiš
Andrej Babiš

Lidé MF v médiích

Video

Informační deska

Vyhlášené veřejné zakázky

Vyhlášené veřejné diskuze

Vydáno

Výsledky veřejné konzultace č. IV/2014 - Kapitálový trh: konzultační materiál na téma – Národní diskrece dle MiFID II, MiFIR, MAR, TD II a UCITS V

Veřejné konzultace se zúčastnilo několik subjektů z řad orgánů dohledu, asociací obhospodařovatelů, zprostředkovatelů a dotčených profesních institucí a asociací. Vyjádření převážně plédovala za maximální zachování stávajícího stavu a za minimální využití diskrecí umožňujících přísnější...

Další veřejné diskuze nejsou vyhlášeny. Podívejte se na již ukončené veřejné diskuze.

Chystané semináře

Vydáno

Nabídka MF školení a konzultace v oblasti ochrany zahraničních investic

Odbor Mezinárodní právní služby nově nabízí orgánům státní správy a územní samosprávy možnost školení v oblasti investičních arbitráží. Náplň školení tvoří zejména popis způsobu fungování dohod o podpoře a ochraně investic, vysvětlení obsahu jednotlivých standardů ochrany investic a...

Vydáno

Pozvánka na prezentaci zprávy Doing Business 2015

Dne 24. listopadu 2015 se v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu uskuteční prezentace zprávy Doing Business 2015. Jedná se o každoročně vydávanou zprávu, ve které je hodnoceno podnikatelské prostředí a dopad regulace na podnikatele. Studie na základě přehledného systému 10 indikátorů...

Další semináře nechystáme. Podívejte se na materiály z již proběhlých seminářů.

Daně a cla

Daňové a celní aktuality

Hospodaření státu

Vydali jsme k hospodaření státu

Grafy základních ukazatelů

Graf - Zadluženost územních rozpočtů - obce
Souhrnné údaje o dluhu obcí ČR v letech 2010 - 2013 (mld. Kč)
2010 2011 2012 2013
Úvěry 59,9 60,9 68,3 68,8
Komunální dluhopisy 15,8 14 13,8 15
Přijaté návratné fin. výpomoci a ost.dluhy 7,6 7,5 7,9 8,4
Celkem 83,3 82,4 90 92,2

Zadluženost územních rozpočtů v roce 2013

Graf - Zadluženost územních rozpočtů - kraje
Souhrnné údaje o dluhu krajů ČR v letech 2010 - 2013 (mld. Kč)
2010 2011 2012 2013
Úvěry 16,6 19,6 22,2 23,5
Přijaté návratné fin. výpomoci a ost.dluhy 2,5 2,7 2,3 3,3
Celkem 19,1 22,3 24,5 26,8

Zadluženost územních rozpočtů v roce 2013

Graf - Saldo vládního sektoru a úhrnná bilance státního sektoru
Saldo státního rozpočtu ()
2009 2010 2011 2012 2013
v mld. Kč
Saldo státního rozpočtu -192,4 -156,4 -142,8 -101 -81,3

Tisková zpráva ze dne 2.1.2014 - Výsledek hospodaření státního rozpočtu nejlepší od roku 2008

Graf - Čistá pozice ČR
Státní závěrečný účet: Výdaje státního rozpočtu v roce 2013 ()
Celkové příjmy z rozpočtu EU
v mil. Kč
Všeobecná veřejná správa a služby 139276,37
Bezpečnost státu a právní ochrana 98150,57
Sociální věci a politika zaměstnanosti 533236,86
Služby pro obyvatelstvo 260995,94
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 47907,2
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 93560,89

Plán - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Graf - Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2014
Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2014 (mld. Kč)
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Ukazatele - v mld. Kč
Příjmy 129 231,62 324,24 408,21 476,27 589,06 670,26 739,3 826,38 910,8 1003,79 1133,82
Výdaje 83,95 181,55 280,65 381,63 485,79 587,6 665,77 754,06 860,77 956,25 1072,64 1211,6
Saldo 45,05 50,07 43,59 26,59 -9,52 1,45 4,49 -17,76 -34,39 -45,44 -68,85 -77,78

Tisková zpráva z 5.1.2015 - Schodek státního rozpočtu za rok 2014 je o 34 mld. nižší než plánovaný

Graf - Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2015
Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2015 (mld. Kč)
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Ukazatele - v mld. Kč
Příjmy 111,02 205,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výdaje 82,43 182,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 28,58 22,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tisková zpráva ze dne 2.3.2015 - Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až únor 2015

Dluh krajů (vč. jimi zřízených příspěvkových organizací)

Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj
Veřejný dluh podle jednotlivých krajů (v mld. Kč)
rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Do údajů o dluhu jsou od 1. 1. 2010 zahrnovány stavy na syntetických účtech 281, 282, 283, 289, 322, 326, 362, 451, 452, 453, 456, 457 a 459.

„Údaje za hl.m. Prahu, které je zároveň krajem i obcí, nelze srovnávat s údaji za ostatní kraje.“

CZ010 - Praha 21,027 33,527 33,773 34,599 33,582 32,888 32,402 26,302 27,323 26,736 31,242 34,124
CZ020 - Středočeský kraj 0 0,078 0,056 0 0 0,004 0,926 2,94 3,131 3,719 3,577 3,449
CZ031 - Jihočeský kraj 0 0,055 0,017 0,041 0,416 0,805 0,637 0,955 0,709 0,297 0,785 1,217
CZ032 - Plzeňský kraj 0 0,005 0 0,006 0 0,001 0 0 0,001 0 0 0,032
CZ041 - Karlovarský kraj 0,006 0,1 0,022 0,424 0,734 0,621 0,968 0,983 1,519 1,917 2,098 2,103
CZ042 - Ústecký kraj 0 0,524 0,198 0,089 0,185 0,299 0,421 1,969 0,992 2,36 2,682 2,805
CZ051 - Liberecký kraj 0 0,098 0,216 0,285 0,679 0,915 1,107 0,978 0,828 0,779 0,94 1,158
CZ052 - Královéhradecký kraj 0,001 0,021 0,339 0,282 0,583 0,841 1,057 1,145 1,216 1,225 1,179 1,014
CZ053 - Pardubický kraj 0,014 0,209 0,322 0,766 1,253 1,899 2,172 2,429 2,457 2,308 2,015 1,884
CZ063 - Vysočina 0 0,048 0,054 0,05 0,206 0,55 0,708 1,838 0,841 1,034 0,95 1,103
CZ064 - Jihomoravský kraj 0 0,047 0,006 0,43 1,697 1,901 2,397 2,443 1,741 2,163 2,293 2,971
CZ071 - Olomoucký kraj 0 0,062 0,058 0,08 0,546 0,954 1,781 2,312 2,562 3,289 3,906 4,349
CZ072 - Zlínský kraj 0,002 0,01 0,206 0,252 0,769 0,737 1,124 1,755 1,68 1,597 1,646 2,046
CZ081 - Moravskoslezský kraj 0,001 0,039 0,029 0,175 0,615 0,831 1,294 1,104 1,43 1,603 2,404 2,709

Finanční trh

Vydali jsme o finančním trhu

Dotace

Vydali jsme k dotacím

Přehled programů, dotačních titulů