Novinky

Rozpočet EU na rok 2010

odbor 55 - Národní fond
odbor 55 - Národní fond

Vydáno

  • Rozpočet EU
  • Zahraniční sektor
  • Zahraničí EU

Dne 17. prosince 2009 schválil Evropský parlament, po předchozích jednáních s Radou EU, rozpočet Evropské unie na rok 2010. Celkové výdaje jsou stanoveny na 141,452 mld. EUR v závazcích a 122,937 mld. EUR v platbách.

Heading Rozpočet 2009 Rozpočet 2010 Rozdíl 2010/2009
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
Rozpočet EU na rok 2010
1. Udržitelný růst
- 1a Konkurenceschopnost 13 774 797 000 10 368 288 060 14 861 853 253 11 342 270 803 7,89% 9,39%
- 1b Soudržnost 48 426 884 669 34 963 348 789 49 387 592 092 36 384 885 000 1,98% 4,07%
Celkem Heading 1 62 201 681 669 45 331 636 849 64 249 445 345 47 727 155 803 3,29% 5,28%
2. Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi 56 331 800 011 49 905 562 321 59 498 833 302 58 135 640 809 5,62% 16,49%
3. Občanství, svoboda, bezpečnost a právo
- 3a Svoboda, bezpečnost a právo 866 225 000 617 440 000 1 006 487 370 738 570 370 16,19% 19,62%
- 3b Občanství 650 963 000 678 960 000 668 000 000 659 387 500 2,62% -2,88%
Celkem Heading 3 1 517 188 000 1 296 400 000 1 674 487 370 1 397 957 870 10,37% 7,83%
4. EU jako globální partner 8 103 930 360 8 080 323 731 8 141 006 470 7 787 695 183 0,46% -3,62%
5. Administrativa 7 597 445 901 7 597 445 901 7 889 055 335 7 888 550 335 3,84% 3,83%
Celkem 136 576 092 554 113 035 415 415 141 452 827 822 122 937 000 000 3,57% 8,76%

Nejčtenější