Novinky

Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 – 2017

odbor 55 - Národní fond
odbor 55 - Národní fond

Vydáno

 • Čistá pozice
 • Rozpočet EU
 • Struktura příjmů ČR z rozpočtu EU
 • Strukturální fondy
 • Zahraniční sektor
 • Veřejný sektor
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Zahraničí EU

Souhrnný přehled

 • Vývoj čisté pozice za léta: 2013 - 2017 - tabulka
 • Vývoj čisté pozice za všechny roky: 2004 - 2017 - soubor XLS ke stažení
 • Tisková zpráva MF ze dne 31.7.2017

Vývoj čisté pozice za léta: 2013 - 2017

  2013 2014 2015 2016 1. 1. - 30. 6. 2017 2004 - 30. 6. 2017
mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč
Vývoj čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU od roku 2013 do 30. června 2017
Příjmy z rozpočtu EU                        
Strukturální akce 3 559,5 92 453,3 2 983,1 82 133,3 5 769,5 157 408,0 3 253,7 87 957,3 518,9 13 898,6 28 787,9 761 710,7
SF 2 176,5 56 533,2 2 081,3 57 303,1 4 029,2 109 929,7 1 783,4 48 210,5 282,7 7 570,8 19 084,7 504 622,4
CF 1 382,9 35 920,0 901,8 24 830,2 1 740,2 47 478,3 1 470,3 39 746,8 236,3 6 327,7 9 703,2 257 088,3
Zemědělství 1 203,0 31 246,8 1 173,6 32 312,7 1 137,1 31 023,1 1 196,2 32 335,5 954,5 25 564,5 12 052,4 320 192,6
Tržní operace 14,2 370,1 15,2 419,1 16,0 435,5 26,1 704,4 15,8 423,6 411,2 11 292,0
Přímé platby 818,0 21 247,6 878,1 24 175,9 879,8 24 002,7 824,9 22 300,7 802,2 21 485,1 7 679,5 203 830,7
Rozvoj venkova 367,3 9 540,8 279,7 7 701,0 233,7 6 377,0 343,4 9 282,0 136,2 3 647,3 3 899,8 103 454,8
Veterinární opatření 1,5 38,7 0,6 16,7 0,8 21,7 0,9 24,7 0,1 3,6 32,6 859,2
Rybářství 1,9 49,6 0,0 0,0 6,8 186,3 0,9 23,7 0,2 4,9 29,3 755,8
Programy EU 105,0 2 728,0 194,3 5 349,5 128,1 3 496,2 128,1 3 464,1 n/a n/a 1 200,0 32 479,1
Budování institucí 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n/a n/a 28,0 821,6
Komunitární programy 105,1 2 728,8 194,3 5 349,5 128,1 3 496,2 128,1 3 464,1 n/a n/a 1 172,0 31 657,5
Předvstupní nástroje -0,5 -13,0 -0,1 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 415,3 12 330,0
Phare 0,0 0,0 -0,1 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 178,7 5 574,4
Ispa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 184,9 5 115,5
Sapard -0,5 -13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,7 1 640,1
Kompenzace 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 834,2 25 116,7
Celkové příjmy z rozpočtu EU 4 867,0 126 415,0 4 350,9 119 793,6 7 034,7 191 927,2 4 578,0 123 757,0 1 473,4 39 463,1 43 289,7 1 151 829,0
Platby do rozpočtu EU                        
tradiční vlastní zdroje (cla) 170,63 4 431,88 197,88 5 448,22 226,13 6 169,56 277,55 7 503,03 131,52 3 522,57 2 511,54 67 388,26
Zdroj z DPH 197,66 5 134,03 198,25 5 458,35 192,21 5 244,00 202,81 5 482,65 107,17 2 870,38 2 476,74 66 596,18
Zdroj z HND 1 235,68 32 095,43 1 219,24 33 569,45 1 117,39 30 485,64 1 154,32 31 204,74 612,70 16 410,65 13 519,84 362 204,09
Celkové platby do rozpočtu EU 1 604,0 41 661,3 1 615,4 44 476,0 1 535,7 41 899,2 1 634,7 44 190,4 851,4 22 803,6 18 508,1 496 188,5
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 3 263,0 84 753,7 2 735,5 75 317,6 5 499,0 150 028,0 2 943,3 79 566,6 622,0 16 659,5 24 781,6 655 640,5

 

Vývoj čisté pozice za všechny roky: 2004 - 2017

Související informace: