Novinky

Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 - 2016

odbor 55 - Národní fond
odbor 55 - Národní fond

Vydáno

 • Čistá pozice
 • Rozpočet EU
 • Struktura příjmů ČR z rozpočtu EU
 • Strukturální fondy
 • Veřejný sektor
 • Zahraniční sektor
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Zahraničí EU

Souhrnný přehled

 • Vývoj čisté pozice za léta: 2012 - 2016 - tabulka
 • Vývoj čisté pozice za všechny roky: 2004 - 2016 - soubor XLS ke stažení
 • Tisková zpráva MF ze dne 29.7.2016

Vývoj čisté pozice za léta: 2012 - 2016

Vývoj čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU od roku 2012 do 30. června 2016
  2012 2013 2014 2015 1.1. - 30. 6. 2016 2004 - 30. 6. 2016
mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč
Příjmy z rozpočtu EU                        
Strukturální akce 3 233,1 81 290,1 3 559,5 92 453,3 2 983,1 82 133,3 5 769,5 157 408,0 2 376,1 64 247,4 27 391,3 724 102,2
SF 1 762,6 44 317,0 2 176,5 56 533,2 2 081,3 57 303,1 4 029,2 109 929,7 1 355,8 36 659,2 18 374,4 485 500,2
CF 1 470,5 36 973,1 1 382,9 35 920,0 901,8 24 830,2 1 740,2 47 478,3 1 020,3 27 588,3 9 016,9 238 602,0
Zemědělství 1 182,1 29 722,7 1 203,0 31 246,8 1 173,6 32 312,7 1 137,1 31 023,1 800,7 21 649,5 10 702,5 283 942,0
Tržní operace 13,3 335,4 14,2 370,1 15,2 419,1 16,0 435,5 14,7 398,3 384,1 10 562,3
Přímé platby 742,9 18 678,7 818,0 21 247,6 878,1 24 175,9 879,8 24 002,7 674,6 18 241,3 6 727,0 178 286,1
Rozvoj venkova 419,0 10 534,6 367,3 9 540,8 279,7 7 701,0 233,7 6 377,0 110,2 2 980,4 3 530,5 93 506,0
Veterinární opatření 2,2 54,6 1,5 38,7 0,6 16,7 0,8 21,7 0,2 5,8 31,8 836,7
Rybářství 4,8 119,5 1,9 49,6 0,0 0,0 6,8 186,3 0,9 23,7 29,1 750,9
Programy EU 78,1 1 963,5 105,0 2 728,0 194,3 5 349,5 194,3 5 301,0 n/a n/a 1 138,0 30 819,8
Budování institucí 0,0 -0,2 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 821,6
Komunitární programy 78,1 1 963,7 105,1 2 728,8 194,3 5 349,5 194,3 5 301,0 0,0 0,0 1 110,0 29 998,2
Předvstupní nástroje 0,0 0,0 -0,5 -13,0 -0,1 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 415,3 12 330,0
Phare 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 178,7 5 574,4
Ispa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 184,9 5 115,5
Sapard 0,0 0,0 -0,5 -13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,7 1 640,1
Kompenzace 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 834,2 25 116,7
Celkové příjmy z rozpočtu EU 4 493,4 112 976,3 4 867,0 126 415,0 4 350,9 119 793,6 7 100,8 193 732,1 3 176,8 85 896,9 40 481,3 1 076 310,7
                         
Platby do rozpočtu EU                        
tradiční vlastní zdroje (cla) 198,93 5 001,78 170,63 4 431,88 197,88 5 448,22 226,13 6 169,56 115,94 3 134,80 2 218,40 59 497,48
Zdroj z DPH 198,40 4 988,36 197,66 5 134,03 198,25 5 458,35 192,21 5 244,00 102,02 2 758,58 2 268,78 61 001,73
Zdroj z HND 1 187,46 29 856,42 1 235,68 32 095,43 1 219,24 33 569,45 1 117,39 30 485,64 495,30 13 392,35 12 248,12 327 981,05
Celkové platby do rozpočtu EU 1 584,8 39 846,6 1 604,0 41 661,3 1 615,4 44 476,0 1 535,7 41 899,2 713,3 19 285,7 16 735,3 448 480,3
                         
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 2 908,6 73 129,8 3 263,0 84 753,7 2 735,5 75 317,6 5 565,1 151 832,9 2 463,5 66 611,2 23 746,0 627 830,4

 

Vývoj čisté pozice za všechny roky: 2004 - 2016

 

Související informace:

 

Nejčtenější