Novinky

Vzory příkazových bloků

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Pokutové bloky
  • Veřejný sektor
  • Regulace
  • Územní rozpočty
  • Přestupky
  • Krajský úřad
  • Kraje a obce
  • Obce
  • Vzor
Aktualizováno 19. 6. 2017
  • Aktualizovány Vzory příkazových bloků

Vzory příkazových bloků na pokuty na místě nezaplacené, na pokuty na místě zaplacené a na peněžité záruky za splnění povinnosti.

Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené obsahují 20 trojlistů (část A, B, C), přičemž část A bloku je určena správnímu orgánu, část B je vydávána při uložení pokuty příkazem na místě obviněnému/osobě jednající za obviněného a část C bloku je určena správnímu orgánu (pozor – změna oproti pokutovým blokům!). Jednotlivé trojlisty mají shodné evidenční číslo.

Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené obsahují 20 dvoulistů (část A, B), přičemž část A bloku je určena správnímu orgánu a část B bloku je vydávána při uložení pokuty příkazem na místě obviněnému/osobě jednající za obviněného (pozor – změna oproti pokutovým blokům!). Jednotlivé dvoulisty mají shodné evidenční číslo.

Příkazové bloky na peněžité záruky za splnění povinnosti obsahují 20 dvoulistů (část A, B), přičemž část A bloku je určena správnímu orgánu a část B bloku je vydávána při uložení peněžité záruky za splnění povinnosti příkazem na místě obviněnému/podezřelému/osobě jednající za obviněného/podezřelého. Jednotlivé dvoulisty mají shodné evidenční číslo.

Vzory příkazových bloků jsou opatřeny ochrannými prvky pro zamezení jejich možného falšování nebo zneužití a pro jejich výrobu je použit mj. samopropisovací papír.

Nové vzory příkazových bloků