Novinky

Konsolidační manuál

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Účetnictví
 • Účetnictví státu
 • Veřejný sektor
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Konsolidační účetní výkazy
 • Účetní jednotky
 • Účetní uzávěrka
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Účetní doklady
 • Účetní výkaznictví státu
 • KAU - Klíčové analytické ukazatele
Aktualizováno 22. 3. 2017 16:45
 • Zveřejněna „ostrá“ verze Konsolidačního manuálu
 • Zveřejněna Doporučení pro seznam účetních jednotek patřících do konsolidačního celku státu (k Příloze č. 1 konsolidační vyhlášky státu)
 • Zveřejněny Metodické pomůcky určené obcím a dobrovolným svazkům obcí pro vyplnění seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu
 • Aktualizované metodické materiály (Doporučení) pro vyplnění seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu pro účetní období roku 2016
 • Zveřejněna Metodická pomůcka k informování o sestavování a předávání Pomocného konsolidačního přehledu
 • Zveřejněn Konsolidační manuál pro rok 2016
 • Aktualizace Metodické pomůcky pro PKP
 • Zveřejněna Metodická pomůcka pro vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků
 • Aktualizována Metodická pomůcka pro vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků
 • Zveřejněn Konsolidační manuál pro rok 2016 - verze 2.1
 • Aktualizace - Metodická pomůcka pro účetní jednotky předávající Pomocný konsolidační přehled
 • Zveřejněna Konsolidační příručka pro externí uživatele verze 1.0
 • Zveřejněn Konsolidační manuál pro rok 2017 – verze 3.0
 • Zveřejněna Metodická pomůcka ke konsolidačním křížovým kontrolám a pomocným konsolidačním záznamům

Konsolidační manuál, metodické pomůcky

 

Konsolidační manuál pro rok 2017 – verze 3.0

Ministerstvo financí v souladu s vyhláškou o podmínkách sestavení účetní výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) zveřejňuje Konsolidační manuál pro rok 2017 ve verzi 3.0. V této verzi došlo k drobným úpravám v části zabývající se výkazem seznam a také v části zabývající se Pomocným konsolidačním přehledem, kde byly zpřesněny také převodové můstky k vyhlášce č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a k vyhlášce č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Konsolidační manuál pro rok 2016 - verze 2.1

Ve verzi 2.1 došlo ke zpřesnění uvádění názvu partnera a IČO partnera v části popisující Pomocný konsolidační přehled. Dále došlo k doplnění převodového můstku k vyhlášce č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Konsolidační manuál pro rok 2016

Ministerstvo financí v souladu s vyhláškou o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) zveřejňuje Konsolidační manuál pro rok 2016 ve verzi 2.0.

Touto cestou si dovolujeme oslovit konsolidované jednotky státu o zaslání případných námětů na emailovou adresu: „konsolidace@mfcr.cz“, do předmětu prosím uveďte „Konsolidační manuál“.

 

Konsolidační manuál pro rok 2015

Ministerstvo financí v souladu s vyhláškou o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) zveřejňuje Konsolidační manuál ve verzi 1.0.

Touto cestou si dovolujeme oslovit nejen konsolidované jednotky státu, ale i odbornou veřejnost o zaslání případných námětů na emailovou adresu: „konsolidace@mfcr.cz“, do předmětu prosím uveďte „Konsolidační manuál“.

 

Konsolidační příručka pro externí uživatele verze 1.0

Ministerstvo financí ČR zveřejňuje Konsolidační příručku pro externí uživatele. Dokument slouží jako uživatelská příručka pro subjekty zapojené do procesu účetní konsolidace státu podle konsolidační vyhlášky státu. Jde především o správce kapitol státního rozpočtu a kraje, jejichž uživatelé aktivně přistupují na Portál IISSP, a o ostatní účetní jednotky, které předávají výkazy do CSÚIS.

Jedná se o obecný popis konsolidace s termíny jednotlivých fází, o popis zpracování vstupních dat, křížových kontrol, pomocného konsolidačního záznamu a výstupů pro uživatele z krajů a kapitol. 

 

Doporučení spravujícím jednotkám pro vyplnění seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

Ministerstvo financí ČR zveřejňuje doporučení pro vyplnění seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (dále jen „seznam“) pro rok 2016. Zveřejňované materiály již obsahují vzor seznamu, který bude platný pro účetní období roku 2016, přičemž došlo k drobným změnám ve struktuře.  

 

Metodická pomůcka určená obcím a dobrovolným svazkům obcí pro vyplnění seznamu

Ministerstvo financí ČR zveřejňuje metodické pomůcky určené obcím a dobrovolným svazkům obcí pro vyplnění seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (dále jen „seznam“).

V roce 2015 zasílali seznam pouze správci kapitol státního rozpočtu, kraje a obce, jejichž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem byl k 1. lednu 2014 roven nebo větší než 10 tis. obyvatel.

V roce 2016 a v dalších letech budou předávat seznam do CSÚIS správci kapitol státního rozpočtu, kraje, všechny obce a dobrovolné svazky obcí ve stavu k 31. prosinci 2015, nejpozději do 15. ledna 2016.

V rámci novely konsolidační vyhlášky státu bude vzor seznamu drobně upraven, přičemž zveřejňované materiály již obsahují vzor seznamu, který bude platný pro účetní období roku 2016.

 

Metodická pomůcka pro účetní jednotky předávající Pomocný konsolidační přehled

Ministerstvo financí ČR zveřejňuje aktualizaci metodických materiálů určených zejména obchodním korporacím, ve kterých má stát nebo územní samosprávný celek vliv na řízení a ovládání, státním podnikům, veřejným výzkumným institucím, dobrovolným svazkům obcí a dalším subjektům jako návod pro sestavení a předání Pomocného konsolidačního přehledu.

Materiály byly aktualizovány v souvislosti s úpravou příslušné legislativy a v souvislosti se snahou poskytnout čtenáři hlubší vysvětlení jednotlivých vazeb mezi částmi Pomocného konsolidačního přehledu a dalšími metodickými pomůckami.

 

Metodická pomůcka pro vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků

Ministerstvo financí ČR zveřejňuje metodickou pomůcku pro vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků.

 

Metodická pomůcka ke konsolidačním křížovým kontrolám a pomocným konsolidačním záznamům

Ministerstvo financí ČR zveřejňuje metodickou pomůcku určenou konsolidovaným jednotkám státu, která byla vytvořena za účelem usnadnění práce s výsledky konsolidačních křížových kontrol a pomocnými konsolidačními záznamy.

 

 

Nejčtenější