Novinky

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2017

oddělení 1102 - Státní závěrečný účet
oddělení 1102 - Státní závěrečný účet

Vydáno

 • Měsíční
 • Pokladní plnění
 • Veřejný sektor
 • Státní rozpočet
 • Ministerstvo financí
Aktualizováno 1. 12. 2017 14:00
 • Doplněny výsledky za únor 2017
 • Doplněny výsledky za březen 2017
 • Doplněny výsledky za duben 2017
 • Doplněny výsledky za květen 2017
 • Doplněny výsledky za červen 2017
 • Doplněny výsledky za červenec 2017
 • Doplněny výsledky za srpen 2017
 • Doplněny výsledky za září 2017
 • Doplněny výsledky za říjen 2017
 • Doplněny výsledky za listopad 2017

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu V ROCE 2017
v mld. Kč Příjmy Výdaje Saldo Tisková zpráva
Leden 106,17 97,07 9,10 1.2.2017
Únor 197,22 193,55 3,67 1.3.2017
Březen 307,67 302,99 4,68 3.4.2017
Duben 407,32 401,05 6,27 2.5.2017
Květen 496,41 515,12 -18,71 1.6.2017
Červen 634,50 629,88 4,62 3.7.2017
Červenec 737,29 712,32 24,97 1.8.2017
Srpen 827,19 811,56 15,63 1.9.2017
Září 940,14 922,74 17,40 2.10.2017
Říjen 1045,22 1018,76 26,46 1.11.2017
Listopad 1141,81 1153,42 -11,62 1.12.2017
Prosinec
Graf - Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2017 - graf
Měsíční pokladní plnění v roce 2017 (mld. Kč)
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Ukazatele v mld. Kč
Příjmy 106,17 197,22 307,67 407,32 496,41 634,5 737,29 827,19 940,14 1045,22 1141,81 0
Výdaje 97,07 193,55 302,99 401,05 515,12 629,88 712,32 811,56 922,74 1018,76 1153,42 0
Saldo 9,1 3,67 4,68 6,27 -18,71 4,62 24,97 15,63 17,4 26,46 -11,62 0

měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v dalších letech
2017  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010  2009 
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001