Novinky

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2016 - 1. - 3. čtvrtletí

oddělení 1102 - Státní závěrečný účet
oddělení 1102 - Státní závěrečný účet

Vydáno

 • Čtvrtletní
 • Státní rozpočet
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Pokladní plnění
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Veřejný sektor

 • Ministerstvo financí průběžně hodnotí pokladní plnění státního rozpočtu a podává o něm po uplynutí prvního a třetího kalendářního čtvrtletí informaci vládě tak, aby ji vláda předložila do konce měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny.
 • Informaci poté, co ji vezme na vědomí rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny, Ministerstvo financí uveřejní v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.
 • Blíže viz § 20 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

OBSAH

Usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu ČR za 1. až 3. čtvrtletí 2016

I. Pokladní plnění státního rozpočtu

  1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu
     1.1. Záměry schváleného rozpočtu na rok 2016
     1.2. Rozpočet po změnách
     1.3. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu
  2. Příjmy státního rozpočtu
     2.1. Příjmy státního rozpočtu
     2.2. Příjmy z daní a poplatků
     2.3. Pojistné na sociální zabezpečení
     2.4. Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery
  3. Výdaje státního rozpočtu
     3.1. Běžné výdaje
     3.2. Kapitálové výdaje

II. Vývoj státního dluhu

  1. Příjmy a výdaje kapitoly Státní dluh
     1.1. Příjmy kapitoly Státní dluh
     1.2. Výdaje kapitoly Státní dluh
  2. Řízení likvidity státní pokladny v 1. - 3. čtvrtletí 2016

III. Situační zpráva státní pokladny

IV. Informace o plnění cíle stanoveného v Konvergenčním programu pro rok 2016

V.  Tabulková část  

Dokumenty ke stažení


 
 • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2016 projednal na své 49. schůzi dne 16. listopadu 2016 a přijal usnesení č. 556.
 • Vláda Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2016 projednala dne 24. října 2016 a přijala usnesení č. 938

Nejčtenější