Novinky

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2009

oddělení 1102 - Státní závěrečný účet
oddělení 1102 - Státní závěrečný účet

Vydáno

  • Měsíční
  • Ministerstvo financí
  • Pokladní plnění
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 8. 1. 2010

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2009
v mld. Kč  Příjmy Výdaje Saldo Tisková zpráva
Leden 85,03 84,54 0,48 02.02.2009
Únor 183,74 178,35 5,40 02.03.2009
Březen 271,57 273,91  -2,35 01.04.2009
Duben 341,25 396,91  -55,66 04.05.2009
Květen 400,03 471,44  -71,41 01.06.2009
Červen 506,69 574,95  -68,26 01.07.2009
Červenec 586,80 662,96  -76,16 03.08.2009
Srpen 643,91 733,49   -89,58 01.09.2009
Září 726,78  814,07  -87,30 01.10.2009
Říjen 809,83 947,92   -138,09 02.11.2009
Listopad 873,40 1 042,81  -169,41 01.12.2009
Prosinec 974,61 1 167,01   -192,39  08.01.2010
Graf - Měsíční pokladní plnění v roce 2009
Měsíční pokladní plnění v roce 2009 (mld. Kč)
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Ukazatele v mld. Kč
Příjmy 85,03 183,74 271,57 341,25 400,03 506,69 586,8 643,91 726,78 809,83 873,4 974,61
Výdaje 84,54 178,35 273,91 396,91 471,44 574,95 662,96 733,49 814,07 947,92 1042,81 1167,01
Saldo 0,48 5,4 -2,35 -55,66 -71,41 -68,26 -76,16 -89,58 -87,3 -138,09 -169,41 -169,41

Nejčtenější