Novinky

Závazky z činnosti veřejných společností

oddělení 2004 - Správa peněžních prostředků státní pokladny a klientská podpora
oddělení 2004 - Správa peněžních prostředků státní pokladny a klientská podpora

Vydáno

  • Rozpočtové rámce
  • Směrnice 2011/85/EU
  • Statistika
  • Veřejné korporace
  • Veřejný sektor
  • Závazky veřejných společností
  • Vládní sektor