Novinky

Ústřední vláda

Informace o agregovaných fiskálních údajích za skupiny jednotek zařazených do subsektoru S.1311 - Ústřední vládní instituce.

ilustrace

Státní fondy

Informace o agregovaných fiskálních údajích na hotovostní bázi za SF.