Novinky

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2015

oddělení 1403 - Financování dalších oblastí neziskové sféry
oddělení 1403 - Financování dalších oblastí neziskové sféry

Vydáno

  • Politické strany
  • Financování politických stran
  • Příspěvky na činnost
  • ČR veřejný

Příspěvek na činnost vyplacený politickým stranám a politickým hnutím v roce 2015 (v Kč)
Název politické strany/politického hnutí stálý příspěvek příspěvek na mandát příspěvek na činnost příspěvek na činnost příspěvek na činnost
poslanci senátoři členové zastupitelstva kraje   čl. zastupitelstva hl. m. Prahy   za rok 2015 za rok 2014 vyplacený v roce 2015
počet příspěvek počet příspěvek počet příspěvek počet příspěvek celkem celkem celkem
ALTERNATIVA 0 0 0 0 0 4 950 000 0 0 950 000 475 000 1 425 000
ANO 2011 10 000 000 47 40 185 000 4 3 420 000 0 0 17 4 037 500 57 642 500   57 642 500
Česká pirátská strana 0 0 0 1 855 000 0 0 4 950 000 1 805 000   1 805 000
ČSSD 10 000 000 50 42 750 000 35 29 925 000 205 48 687 500 8 1 900 000 133 262 500   133 262 500
HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST 0 0 0 0 0 7 1 662 500 0 0 1 662 500   1 662 500
JIHOČEŠI 2012 0 0 0 0 0 9 2 137 500 0 0 2 137 500   2 137 500
KDU - ČSL 10 000 000 14 11 970 000 10 8 550 000 60 x) 14 309 375 2 475 000 45 304 375   45 304 375
KSČM 10 000 000 33 28 215 000 1 855 000 182 43 225 000 4 950 000 83 245 000   83 245 000
Nestraníci 0 0 0 1 855 000 2 475 000 0 0 1 330 000   1 330 000
NEZÁVISLÍ 0 0 0 0 0 5 1 187 500 0 0 1 187 500   1 187 500
ODS 10 000 000 16 13 680 000 14 11 970 000 102 24 225 000 8 1 900 000 61 775 000   61 775 000
Ostravak 0 0 0 1 855 000 0 0 0 0 855 000   855 000
politické hnutí Změna 0 0 0 0 0 5 1 187 500 0 0 1 187 500   1 187 500
Severočeši.cz 0 0 0 2 1 710 000 9 2 137 500 0 0 3 847 500 3 847 500 7 695 000
SNK Evropští demokraté 0 0 0 0 0 7 1 662 500 0 0 1 662 500   1 662 500
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 0 0 0 4 3 420 000 27 6 412 500 2 475 000 10 307 500   10 307 500
Starostové pro Liberecký kraj 0 0 0 1 855 000 13 3 087 500 0 0 3 942 500   3 942 500
Strana Práv Občanů 0 0 0 1 855 000 7 1 662 500 0 0 2 517 500   2 517 500
Strana soukromníků České republiky 0 0 0 1 855 000 0 0 0 0 855 000 213 750 1 068 750
TOP 09 10 000 000 26 22 230 000 0 0 17 4 037 500 16 3 800 000 40 067 500   40 067 500
Volba pro město 0 0 0 0 0 1 237 500 0 0 237 500   237 500
VÝCHODOČEŠI 0 0 0 0 0 4 950 000 0 0 950 000   950 000
Úsvit - Národní Koalice 10 000 000 14 11 970 000 0 0 0 0 0 0 21 970 000   21 970 000
Celkem 70 000 000 200 171 000 000 76 64 980 000 666 158 234 375 61 14 487 500 478 701 875 4 536 250 483 238 125

x) Dle sdělení Krajského úřadu Olomouckého kraje odstoupil k 31. 3. 2015 z funkce člena zastupitelstva kraje Ing. Marian Jurečka navržený KDU-ČSL a postupujícím náhradníkem se stal kandidát navržený Stranou zelených Ing. Jiří Roubík, Ph.D., a to dnem 1. 4. 2015. Jedná se o změnu v rámci Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty. Dle sdělení Krajského úřadu Ústeckého kraje se k 31. 12. 2014 vzdal funkce zastupitelstva kraje MVDr. Přemysl Rabas navržený Stranou zelených a postupujícím náhradníkem se stal kandidát navržený KDU-ČSL Ph.Dr. Michal Pehr, Ph.D., a to dnem 1. 1. 2015. Jedná se o změnu v rámci Koalice Hnutí PRO! kraj.

Příspěvek na činnost se vyplácí podle § 20 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
Podle § 20 odst. 6 zákona č. 424/1991 Sb. stálý příspěvek činí ročně 6 000 000 Kč pro stranu a hnutí, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sněmovny 3 % hlasů.
Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží strana a hnutí ročně 200 000 Kč. Obdrží-li strana a hnutí více než 5 % hlasů, příspěvek se nezvyšuje.
Podle § 20 odst. 7 zákona č. 424/1991 Sb. příspěvek na mandát poslance nebo senátora činí ročně 855 000 Kč a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hlavního města Prahy činí ročně 237 500 Kč.

 

Nejčtenější