Novinky

Politické strany a hnutí

Informace a přehled o příspěvcích ze státního rozpočtu uhrazených politickým stranám a politickým hnutím.

ilustrace

Vydáno

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2014

uhrazené v roce 2014

 • Tabulka č. 1 - Příspěvek na činnost politickým stranám a politickým hnutím za rok 2014
 • Tabulka č. 2 - Příspěvek na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím a koalici za volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014
 • Tabulka č. 3 - Příspěvky vyplacené politickým stranám, politickým hnutím a koalici v roce 2014 celkem

Vydáno

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2013

uhrazené v roce 2013

 • Tabulka č. 1 - Příspěvek na činnost politickým stranám a politickým hnutím za rok 2013
 • Tabulka č. 2 - Příspěvek na úhradu volebních nákladů politickým stranám a politickým hnutím za volby do Poslanecké sněmovny konané ve dnech 25.10. a 26.10. 2013
 • Tabulka č. 3 - Příspěvky vyplacené politickým stranám a politickým hnutím v roce 2013 ze státního rozpočtu celkem

Zdroj: MF - oddělení 1403 - Financování dalších oblastí neziskové sféry, publikováno 01/2014

Vydáno

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám, politickým hnutím a koalicím celkem v roce 2010

uhrazené v roce 2010

 • Tabulka č. 1 - Příspěvek na činnost  politickým stranám a politickým hnutím za rok 2010
 • Tabulka č. 2 - Volby do Poslanecké sněmovny konané ve dnech 28.5. a 29.5.2010
 • Tabulka č. 3 - Příspěvky vyplacené politickým stranám a politickým hnutím v roce 2010 ze státního rozpočtu celkem

Zdroj: MF - oddělení 143 - Financování dalších oblastí neziskové sféry, publikováno 01/2011

Vydáno

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám, politickým hnutím a koalicím celkem v roce 2009

uhrazené v roce 2009.

 • Tabulka č. 1 - Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám, politickým hnutím a koalicím celkem v roce 2009
 • Tabulka č. 2 - Příspěvky vyplacené politickým stranám a hnutím na činnost - vyplacené v roce 2009
 • Tabulka č. 3 - Příspěvky na úhradu volebních nákladů vyplacené za volby do Evropského parlamentu konané na území ČR - konané ve dnech 5. 6. - 6. 6. 2009

Aktualizováno ke dni: 14.01.2010, Zdroj: MF - odd.Financování dalších oblastí neziskové sféry

Vydáno

Ministerstvo financí vyplatilo příspěvek na úhradu volebních nákladů

Ministerstvo financí vyplatilo ve čtvrtek 7. září 2006 politickým stranám příspěvek na úhradu volebních nákladů na letošní červnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.  Ministerstvo tak učinilo poté, co od Poslanecké sněmovny obdrželo oficiální údaje o počtu platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé strany, což je nezbytnou podmínkou pro vyplacení tohoto příspěvku.