Novinky

Vládní finanční statistika - 2015

oddělení 3701 - Vládní finanční statistiky a analýzy
oddělení 3701 - Vládní finanční statistiky a analýzy

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Vládní finanční statistika
Aktualizováno 30. 6. 2016 13:00
  • doplnění Metodiky vládní finanční statistiky

Veřejné rozpočty 2015


 
TABULKA 1 - Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků
(v mil. Kč)
VÝKAZ ZDROJŮ A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Veřejné rozpočty 2015
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
  PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI:                
1 Příjmy z provozní činnosti 1 232 791 126 261 252 485 -152 137 1 459 400 437 946 -169 033 1 728 313
11 Daně 587 712 14 634 0 0 602 346 217 985 0 820 331
12 Sociální příspěvky 404 759 2 189 988 0 594 749 99 0 594 848
13 Dotace 192 696 90 195 60 954 -152 136 191 709 168 329 -169 005 191 033
14 Ostatní příjmy 47 624 21 430 1 543 -1 70 596 51 533 -28 122 101
2 Výdaje na provozní činnost 1 274 256 130 210 251 641 -152 137 1 503 970 326 927 -169 033 1 661 864
21 Náhrady zaměstnancům 107 174 1 191 3 777 0 112 142 43 474 0 155 616
22 Užití zboží a služeb 54 785 1 259 2 204 0 58 248 65 281 0 123 529
24 Úroky 45 351 1 0 .... 45 352 1 773 -16 47 109
25 Běžné transfery 105 243 65 082 0 0 170 325 182 717 0 353 042
26 Dotace 348 048 6 202 0 -152 136 202 114 1 130 -169 005 34 239
27 Sociální dávky 506 545 2 244 823 0 751 370 100 0 751 470
28 Ostatní výdaje 107 110 56 473 837 -1 164 419 32 452 -12 196 859
CIO Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2) -41 465 -3 949 844 0 -44 570 111 019 0 66 449
  PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV:                
31.1 Nákupy nefinančních aktiv 15 614 294 332 0 16 240 94 590 0 110 830
311.1 Fixní aktiva 15 557 294 332 0 16 183 92 847 0 109 030
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 14 0 0 0 14 34 0 48
314.1 Nevyráběná aktiva 43 0 0 0 43 1 709 0 1 752
31.2 Prodeje nefinančních aktiv 6 871 1 60 0 6 932 5 054 0 11 986
311.2 Fixní aktiva 1 671 1 60 0 1 732 2 033 0 3 765
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 5 200 0 0 0 5 200 3 021 0 8 221
31 Čistý peněžní tok z investic do NFA (31=31_1-31_2) 8 743 293 272 0 9 308 89 536 0 98 844
CSD Peněžní přebytek / schodek (1-2-31) -50 208 -4 242 572 0 -53 878 21 483 0 -32 395
  PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ:                
32x Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit -3 450 88 -4 504 -2 862 11 734 437 9 309
321x Domácí -3 844 88 -4 504 -3 256 11 726 437 8 907
322x Zahraniční 394 0 0 0 394 8 0 402
33 Čistá změna závazků 19 858 500 -500 504 20 362 -3 227 437 17 572
331 Domácí -74 938 500 -500 504 -74 434 -1 173 437 -75 170
332 Zahraniční 94 796 0 0 0 94 796 -2 054 0 92 742
NFB Čistý peněžní tok z financování (-32x+33) 23 308 412 -496 0 23 224 -14 961 0 8 263
NCB Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222) -26 900 -3 830 76 0 -30 654 6 522 0 -24 132
 
 
TABULKA 2 - Příjmy
(v mil. Kč)
PŘÍJMY Veřejné rozpočty 2015
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
1+3 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A PRODEJE NEFINANČNÍCH AKTIV 1 239 662 126 262 252 545 -152 137 1 466 332 443 000 -169 033 1 740 299
1 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: 1 232 791 126 261 252 485 -152 137 1 459 400 437 946 -169 033 1 728 313
11 Daně 587 712 14 634 0 0 602 346 217 985 0 820 331
111 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 202 624 0 0 0 202 624 105 957 0 308 581
1111 Placené fyzickými osobami 103 054 0 0 0 103 054 51 789 0 154 843
1112 Placené společnostmi a ostatními podniky 99 570 0 0 0 99 570 54 168 0 153 738
1113 Jinde nezařazené 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Daně z objemu mezd a z pracovní síly 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Daně z majetku 6 790 0 0 0 6 790 10 345 0 17 135
1131 Daně z nemovitostí, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
1132 Daně z čistého jmění, pravidelné 0 0 0 0 0 10 334 0 10 334
1133 Daně z pozůstalosti, dědické a darovací -4 403 0 0 0 -4 403 0 0 -4 403
1134 Daně z finančních a kapitálových transakcí 11 193 0 0 0 11 193 0 0 11 193
1135 Ostatní jednorázové daně z majetku 0 0 0 0 0 11 0 11
1136 Ostatní daně z majetku, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Daně ze zboží a služeb (Z a S) 377 912 14 634 0 0 392 546 101 683 0 494 229
1141 Obecné daně ze zboží a služeb 231 388 0 0 0 231 388 93 812 0 325 200
11411 Daň z přidané hodnoty 231 388 0 0 0 231 388 93 812   325 200
11412 Daně z prodeje 0 0 0 0 0 0 0 0
11413 Daně z obratu a ostatní obecné daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
1142 Spotřební daně 142 968 7 574 0 0 150 542 0 0 150 542
1143 Zisky ze státních fiskálních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1144 Daně ze zvláštních služeb 2 588 0 0 0 2 588 5 780 0 8 368
1145 Daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 968 7 060 0 0 8 028 2 091 0 10 119
11451 Daně z motorových vozidel 0 5 801 0 0 5 801 0 0 5 801
11452 Ostatní daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 968 1 259 0 0 2 227 2 091 0 4 318
1146 Ostatní daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Daně z mezinárodního obchodu a transakcí 1 0 0 0 1 0 0 1
1151 Cla a ostatní dovozní poplatky 1 0 0 0 1 0 0 1
1152 Vývozní daně 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 Zisky vývozních nebo dovozních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1154 Zisky ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 Daně ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1156 Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Ostatní daně 385 0 0 0 385 0 0 385
12 Sociální příspěvky 404 759 2 189 988 0 594 749 99 0 594 848
121 Příspěvky na sociální zabezpečení 389 106 0 189 988 0 579 094 0 0 579 094
1211 Příspěvky zaměstnanců 77 846 0 56 827 0 134 673 0 0 134 673
1212 Příspěvky zaměstnavatelů 288 466 0 113 654 0 402 120 0 0 402 120
1213 Příspěvky OSVČ nebo nezaměstnaných 22 794 0 18 268 0 41 062 0 0 41 062
1214 Příspěvky jinde nezařazené 0 0 1 239 0 1 239 0 0 1 239
122 Ostatní sociální příspěvky 15 653 2 0 0 15 655 99 0 15 754
1221 Příspěvky zaměstnanců 961 0 0 0 961 0 0 961
1222 Příspěvky zaměstnavatelů 14 553 0 0 0 14 553 0 0 14 553
1223 Imputované příspěvky 139 2 0 0 141 99 0 240
13 Dotace 192 696 90 195 60 954 -152 136 191 709 168 329 -169 005 191 033
131 Od zahraničních vlád 244 0   0 244 11 0 255
1311 Běžné 147 0 0 0 147 4 0 151
1312 Kapitálové 97 0 0 0 97 7 0 104
132 Od mezinárodních organizací 190 349 0 0 0 190 349 429 0 190 778
1321 Běžné 65 771 0 0 0 65 771 164 0 65 935
1322 Kapitálové 124 578 0 0 0 124 578 265 0 124 843
133 Od institucí vládního sektoru 2 103 90 195 60 954 -152 136 1 116 167 889 -169 005 0
1331 Běžné 62 45 537 60 954 -105 478 1 075 118 528 -119 603 0
1332 Kapitálové 2 041 44 658 0 -46 658 41 49 361 -49 402 0
14 Ostatní příjmy 47 624 21 430 1 543 -1 70 596 51 533 -28 122 101
141 Příjmy z vlastnictví 26 381 479 96 0 26 956 6 241 -16 33 181
1411 Úroky 839 122 96 .... 1 057 412 -16 1 453
1412 Dividendy 20 713 0 0 0 20 713 1 016 0 21 729
1413 Čerpání z důchodů kvazispolečností 4 227 0 0 0 4 227 2 452 0 6 679
1414 Příjmy z vlastnictví přisuzované pojištěncům 0 0 0 0 0 0 0 0
1415 Nájemné 602 357 0 0 959 2 361 0 3 320
142 Prodej zboží a služeb 9 712 14 377 230 0 24 319 27 392 0 51 711
1421 Prodej realizovaný na tržním principu 2 319 42 0 0 2 361 19 362 0 21 723
1422 Správní poplatky 7 078 14 249 230 0 21 557 7 684 0 29 241
1423 Nahodilý prodej realizovaný na netržním principu 315 86 0 0 401 346 0 747
1424 Imputovaný prodej zboží a služeb .... .... .... .... .... .... .... ....
143 Pokuty, penále a propadnutí 4 118 359 481 -1 4 957 1 986 -12 6 931
144 Dobrovolné transfery jiné než dotace 1 369 3 0 0 1 372 12 005 0 13 377
1441 Běžné 1 203 3 0 0 1 206 11 417 0 12 623
1442 Kapitálové 166 0 0 0 166 588 0 754
145 Ostatní příjmy jinde nezařazené 6 044 6 212 736 0 12 992 3 909 0 16 901
3 PRODEJ NEFINANČNÍCH AKTIV 6 871 1 60 0 6 932 5 054 0 11 986
311.2 Fixní aktiva 1 671 1 60 0 1 732 2 033 0 3 765
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 5 200 0 0 0 5 200 3 021 0 8 221
 
 
TABULKA 3 - Výdaje
(v mil. Kč)
VÝDAJE Veřejné rozpočty 2015
Centrální rozpočty Místní
rozpočty
Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
2+3 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST A NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 1 289 870 130 504 251 973 -152 137 1 520 210 421 517 -169 033 1 772 694
2 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST 1 274 256 130 210 251 641 -152 137 1 503 970 326 927 -169 033 1 661 864
21 Náhrady zaměstnancům 107 174 1 191 3 777 0 112 142 43 474 0 155 616
211 Mzdy a platy 80 216 890 2 798 0 83 904 32 843 0 116 747
212 Sociální příspěvky 26 958 301 979 0 28 238 10 631 0 38 869
2121 Skutečné sociální příspěvky 26 819 299 979 0 28 097 10 532 0 38 629
2122 Imputované sociální příspěvky 139 2 .... 0 .... 99 0 ....
22 Užití zboží a služeb 54 785 1 259 2 204 0 58 248 65 281 0 123 529
23 Spotřeba fixního kapitálu .... .... .... .... .... .... .... ....
24 Úroky 45 351 1 0   45 352 1 773 -16 47 109
241 Nerezidentům .... .... .... .... .... .... .... ....
242 Rezidentům s výjimkou institucí vládního sektoru .... .... .... .... .... .... .... ....
243 Institucím vládního sektoru .... .... .... .... .... .... -16 ....
25 Běžné transfery 105 243 65 082 0 0 170 325 182 717 0 353 042
251 Veřejným společnostem 66 539 19 456 0 0 85 995 142 172 0 228 167
252 Soukromým společnostem 38 704 45 626 0 0 84 330 40 545 0 124 875
26 Dotace 348 048 6 202 0 -152 136 202 114 1 130 -169 005 34 239
261 Zahraničním vládám 0 0 0 0 0 1 0 1
2611 Běžné 0 0 0 0 0 1 0 1
2612 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Mezinárodním organizacím 34 225 0 0 0 34 225 13 0 34 238
2621 Běžné 34 225 0 0 0 34 225 13 0 34 238
2622 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Jednotkám vládního sektoru 313 823 6 202 0 -152 136 167 889 1 116 -169 005 0
2631 Běžné 223 262 744 0 -105 478 118 528 1 075 -119 603 0
2632 Kapitálové 90 561 5 458 0 -46 658 49 361 41 -49 402 0
27 Sociální dávky 506 545 2 244 823 0 751 370 100 0 751 470
271 Dávky sociálního zabezpečení 506 404 0 244 823 0 751 227 1 0 751 228
272 Dávky sociální pomoci 2 0 0 0 2 0 0 2
273 Sociální dávky zaměstnavatelů 139 2 0 0 141 99 0 240
28 Ostatní výdaje 107 110 56 473 837 -1 164 419 32 452 -12 196 859
281 Výdaje z vlastnictví jiné než úroky 1 0 0 0 1 22 0 23
282 Ostatní výdaje jinde nezařazené 107 109 56 473 837 -1 164 418 32 430 -12 196 836
2821 Ostatní běžné výdaje 21 755 991 837 -1 23 582 16 934 -12 40 504
2822 Ostatní kapitálové výdaje 85 354 55 482 0 0 140 836 15 496 0 156 332
3 NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 15 614 294 332 0 16 240 94 590 0 110 830
311.1 Fixní aktiva 15 557 294 332 0 16 183 92 847 0 109 030
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 14 0 0 0 14 34 0 48
314.1 Nevyráběná aktiva 43 0 0 0 43 1 709 0 1 752
  PENĚŽNÍ SALDO -50 208 -4 242 572 0 -53 878 21 483 0 -32 395
 
 
TABULKA 4 - Dluh v členění podle dluhového nástroje
(v mil. Kč)
DLUH V ČLENĚNÍ PODLE DLUHOVÉHO NÁSTROJE Veřejné rozpočty 2015
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
63 Dluhové závazky [631+632] 1 672 977 500 500 -700 1 673 277 113 485 -3 533 1 783 229
6302    Oběživo a depozita [6312+6322] 0 0 0 0 0 0   0
6303    Cenné papíry jiné než akcie [6313+6323] 1 612 171 0 0 -200 1 611 972 13 207 -2 139 1 623 040
6304    Půjčky [6314+6324] 60 805 500 500 -500 61 305 100 278 -1 394 160 189
631    Domácí 1 110 964 500 500 -700 1 111 265 59 782 -3 533 1 167 514
6312       Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6313       Cenné papíry jiné než akcie 1 108 110 0 0 -200 1 107 910 10 241 -2 139 1 116 012
6314       Půjčky 2 854 500 500 -500 3 354 49 541 -1 394 51 502
632    Zahraniční 562 012 0 0 0 562 012 53 703 0 615 715
6322       Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6323       Cenné papíry jiné než akcie 504 061 0 0 0 504 061 2 966 0 507 027
6324       Půjčky 57 951 0 0 0 57 951 50 737 0 108 688
 
TABULKA 5 - Výdaje podle funkcí vládních institucí
(v mil. Kč)
VÝDAJE PODLE FUNKCÍ VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Veřejné rozpočty 2015
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
7 CELKOVÉ VÝDAJE 1 282 999 130 503 251 913 -152 137 1 513 278 416 463 -169 033 1 760 708
701    Všeobecné veřejné služby 132 887 1 0 0 132 888 59 834 -10 944 181 778
7017       Transakce v oblasti veřejného dluhu 45 351 1 0 0 45 352 1 773 -16 47 109
7018       Transfery obecného charakteru mezi různými
      úrovněmi státní a veřejné správy
9 969 0 0 0 9 969 0 -9 969 0
702    Obrana 37 746 0 0 0 37 746 394 -46 38 094
703    Veřejný pořádek a bezpečnost 75 237 0 0 -6 75 231 9 313 -412 84 132
704    Ekonomické záležitosti 215 607 125 583 0 -89 924 251 266 91 347 -14 014 328 599
7042       Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost 47 250 32 693 0 -35 985 43 958 3 134 -636 46 456
7043       Paliva a energetika 7 586 403 0 0 7 989 1 293 -5 554 3 728
7044       Těžba a zpracovatelský průmysl 1 014 808 0 0 1 822 119 -226 1 715
7045       Doprava 75 566 90 975 0 -53 939 112 602 84 109 -5 439 191 272
7046       Pošty a telekomunikace 685 0 0 0 685 34 0 719
705    Ochrana životního prostředí 35 227 2 469 0 -320 37 376 41 437 -15 122 63 691
706    Bydlení a společenská infrastruktura 34 953 1 687 0 -129 36 511 31 825 -26 731 41 605
707    Zdraví 67 798 0 251 913 -60 954 258 757 10 503 -103 269 157
7072       Ambulantní zdravotní péče 920 0 0 0 920 4 561 -92 5 389
7073       Ústavní zdravotní péče 1 998 0 0 0 1 998 5 290 -8 7 280
7074       Veřejné zdravotnické služby 61 391 0 251 913 -60 954 252 350 558 -3 252 905
708    Rekreace, kultura a náboženství 16 092 755 0 -802 16 045 32 085 -580 47 550
709    Vzdělávání 131 120 9 0 0 131 129 124 764 -89 754 166 139
7091       Preprimární a primární vzdělávání 97 0 0 0 97 23 934 -4 24 027
7092       Sekundární vzdělávání 4 330 0 0 0 4 330 86 190 -2 342 88 178
7094       Terciární vzdělávání 24 325 0 0 0 24 325 499 0 24 824
710    Sociální věci 543 203 0 0 -2 543 201 20 015 -11 327 551 889
     Úprava celkových výdajů o příjmy z prodeje
   nefinančních aktiv
-6 871 -1 0 0 -6 872 -5 054 0 -11 926

Nejčtenější