Novinky

Vládní finanční statistika - 2010

oddělení 3701 - Vládní finanční statistiky a analýzy
oddělení 3701 - Vládní finanční statistiky a analýzy

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Vládní finanční statistika
  • Hospodaření vládního sektoru
Aktualizováno 29. 7. 2014 9:00
  • aktualizace údajů v tabulce č.1, 2, 3 a 5
  • aktualizace údajů v tabulce č.1, 2, 3 a 5
  • aktualizace údajů v tabulce č. 2, 3 a 5

Veřejné rozpočty 2010


 
(v mil. Kč)
VÝKAZ ZDROJŮ A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Veřejné rozpočty 2010
Centrální rozpočty Mistní rozpočty Konsolidace Veřejné rozpočty
Rozpočtové účty Mimorozpočtové fondy Fondy sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI:
1 Příjmy z provozní činnosti 984 839 118 743 215 607 -149 473 1 169 716 409 646 -178 210 1 401 152
11 Daně 497 134 13 587 0 0 510 721 180 076 0 690 797
12 Sociální příspěvky 356 165 1 161 242 0 517 408 67 0 517 475
13 Dotace 88 737 92 799 52 714 -149 473 84 777 178 335 -178 202 84 910
14 Ostatní příjmy 42 803 12 356 1 651 0 56 810 51 168 -8 107 970
2 Výdaje na provozní činnost 1 149 778 123 139 221 731 -149 473 1 345 175 328 091 -178 210 1 495 056
21 Náhrady zaměstnancům 101 187 1 306 3 756 0 106 249 39 640 0 145 889
22 Užití zboží a služeb 67 221 4 072 3 181 0 74 474 67 627 0 142 101
24 Úroky 38 646 29 0 0 38 675 3 399 -1 42 073
25 Běžné transfery 86 904 49 450 0 0 136 354 163 685 0 300 039
26 Dotace 348 845 9 053 0 -149 473 208 425 337 -178 202 30 560
27 Sociální dávky 431 025 1 214 373 0 645 399 25 341 0 670 740
28 Ostatní výdaje 75 950 59 228 421 0 135 599 28 062 -7 163 654
CIO Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2) -164 939 -4 396 -6 124 0 -175 459 81 555 0 -93 904
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO
NEFINANČNÍCH AKTIV:
31.1 Nákupy nefinančních aktiv 12 284 367 769 0 13 420 93 845 0 107 265
311.1 Fixní aktiva 12 262 358 769 0 13 389 91 834 0 105 223
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 7 0 0 0 7 40 0 47
314.1 Nevyráběná aktiva 15 9 0 0 24 1 971 0 1 995
31.2 Prodeje nefinančních aktiv 1 636 7 407 8 0 9 051 12 599 0 21 650
311.2 Fixní aktiva 1 062 1 8 0 1 071 8 711 0 9 782
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 574 7 406 0 0 7 980 3 888 0 11 868
31 Čistý peněžní tok z investic do NFA (31=31_1-31_2) 10 648 -7 040 761 0 4 369 81 246 0 85 615
CSD Peněžní přebytek / schodek (1-2-31) -175 587 2 644 -6 885 0 -179 828 309 0 -179 519
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ:
32x Čisté pořízení finančních aktiv jiných než
oběživa a depozit
-114 -2 337 7 -7 -2 451 173 244 -2 034
321x Domácí -12 -2 337 7 -7 -2 349 185 244 -1 920
322x Zahraniční -102 0 0 0 -102 -12 0 -114
323 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Čistá změna závazků 166 481 1 655 122 -7 168 251 3 101 244 171 596
331 Domácí 71 558 1 655 122 -7 73 328 -4 609 244 68 963
332 Zahraniční 94 923 0 0 0 94 923 7 710 0 102 633
NFB Čistý peněžní tok z financování (-32x+33) 166 595 3 992 115 0 170 702 2 928 0 173 630
NCB Čistá změna stavu oběživa a depozit
(3212+3222)
-8 992 6 636 -6 770 0 -9 126 3 237 0 -5 889
TABULKA 1 - Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků

aktualizováno: 24.7.2014
 
(v mil. Kč)
PŘÍJMY Veřejné rozpočty 2010
Centrální rozpočty Mistní rozpočty Konsolidace Veřejné rozpočty
Rozpočtové účty Mimorozpočtové fondy Fondy sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
1+3 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A PRODEJE
NEFINANČNÍCH AKTIV
986 475 126 150 215 615 -149 473 1 178 767 422 245 -178 210 1 422 802
1 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: 984 839 118 743 215 607 -149 473 1 169 716 409 646 -178 210 1 401 152
11 Daně 497 134 13 587 0 0 510 721 180 076 0 690 797
111 Daně z příjmů, zisku a kapitálových
výnosů
173 981 0 0 0 173 981 86 883 0 260 864
1111 Placené fyzickými osobami 87 676 0 0 0 87 676 43 592 0 131 268
1112 Placené společnostmi a ostatními podniky 86 305 0 0 0 86 305 43 291 0 129 596
1113 Jinde nezařazené 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Daně z objemu mezd a z pracovní síly 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Daně z majetku 7 678 0 0 0 7 678 8 673 0 16 351
1131 Daně z nemovitostí, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
1132 Daně z čistého jmění, pravidelné 0 0 0 0 0 8 664 0 8 664
1133 Daně z pozůstalosti, dědické a darovací 225 0 0 0 225 0 0 225
1134 Daně z finančních a kapitálových transakcí 7 453 0 0 0 7 453 0 0 7 453
1135 Ostatní jednorázové daně z majetku 0 0 0 0 0 9 0 9
1136 Ostatní daně z majetku, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Daně ze zboží a služeb (Z a S) 315 315 13 587 0 0 328 902 84 520 0 413 422
1141 Obecné daně ze zboží a služeb 183 202 0 0 0 183 202 80 677 0 263 879
11411 Daň z přidané hodnoty 183 202 0 0 0 183 202 80 677 0 263 879
11412 Daně z prodeje 0 0 0 0 0 0 0 0
11413 Daně z obratu a ostatní obecné daně ze zboží
a služeb
0 0 0 0 0 0 0 0
1142 Spotřební daně 130 859 7 402 0 0 138 261 0 0 138 261
1143 Zisky ze státních fiskálních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1144 Daně ze zvláštních služeb 0 0 0 0 0 1 764 0 1 764
1145 Daně z používání zboží, z povolení používat
zboží a provozovat činnost
1 254 6 185 0 0 7 439 2 079 0 9 518
11451 Daně z motorových vozidel 0 4 689 0 0 4 689 0 0 4 689
11452 Ostatní daně z používání zboží, z povolení
používat zboží a provozovat činnost
1 254 1 496 0 0 2 750 2 079 0 4 829
1146 Ostatní daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Daně z mezinárodního obchodu a
transakcí
13 0 0 0 13 0 0 13
1151 Cla a ostatní dovozní poplatky 13 0 0 0 13 0 0 13
1152 Vývozní daně 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 Zisky vývozních nebo dovozních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1154 Zisky ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 Daně ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1156 Ostatní daně z mezinárodního obchodu a
transakcí
0 0 0 0 0 0 0 0
116 Ostatní daně 147 0 0 0 147 0 0 147
12 Sociální příspěvky 356 165 1 161 242 0 517 408 67 0 517 475
121 Příspěvky na sociální zabezpečení 342 189 0 161 242 0 503 431 0 0 503 431
1211 Příspěvky zaměstnanců 68 838 0 48 094 0 116 932 0 0 116 932
1212 Příspěvky zaměstnavatelů 251 996 0 97 232 0 349 228 0 0 349 228
1213 Příspěvky OSVČ nebo nezaměstnaných 21 377 0 13 958 0 35 335 0 0 35 335
1214 Příspěvky jinde nezařazené -22 0 1 958 0 1 936 0 0 1 936
122 Ostatní sociální příspěvky 13 976 1 0 0 13 977 67 0 14 044
1221 Příspěvky zaměstnanců 1 187 0 0 0 1 187 0 0 1 187
1222 Příspěvky zaměstnavatelů 12 671 0 0 0 12 671 0 0 12 671
1223 Imputované příspěvky 118 1 0 0 119 67 0 186
13 Dotace 88 737 92 799 52 714 -149 473 84 777 178 335 -178 202 84 910
131 Od zahraničních vlád 158 0 0 0 158 196 0 354
1311 Běžné 114 0 0 0 114 20 0 134
1312 Kapitálové 44 0 0 0 44 176 0 220
132 Od mezinárodních organizací 84 297 0 0 0 84 297 259 0 84 556
1321 Běžné 36 246 0 0 0 36 246 90 0 36 336
1322 Kapitálové 48 051 0 0 0 48 051 169 0 48 220
133 Od institucí vládního sektoru 4 282 92 799 52 714 -149 473 322 177 880 -178 202 0
1331 Běžné 2 797 39 258 52 714 -94 447 322 133 245 -133 567 0
1332 Kapitálové 1 485 53 541 0 -55 026 0 44 635 -44 635 0
14 Ostatní příjmy 42 803 12 356 1 651 0 56 810 51 168 -8 107 970
141 Příjmy z vlastnictví 25 063 1 410 453 0 26 926 8 019 -1 34 944
1411 Úroky 4 364 811 .... .... .... 1 106 -1 ....
1412 Dividendy 17 805 0 .... .... .... 1 809 .... ....
1413 Čerpání z důchodů kvazispolečností 2 554 0 .... .... .... 2 951 .... ....
1414 Příjmy z vlastnictví přisuzované pojištěncům 0 0 .... .... .... 0 .... ....
1415 Nájemné 340 599 .... .... .... 2 153 .... ....
142 Prodej zboží a služeb 9 612 10 090 206 0 19 908 24 280 0 44 188
1421 Prodej realizovaný na tržním principu 2 705 577 0 0 3 282 16 757 0 20 039
1422 Správní poplatky 6 643 9 438 206 0 16 287 7 283 0 23 570
1423 Nahodilý prodej realizovaný na netržním
principu
264 75 0 0 339 240 0 579
1424 Imputovaný prodej zboží a služeb .... .... .... .... .... .... .... ....
143 Pokuty, penále a propadnutí 2 842 104 461 0 3 407 1 116 -7 4 516
144 Dobrovolné transfery jiné než dotace 1 283 1 0 0 1 284 14 999 0 16 283
1441 Běžné 1 123 1 0 0 1 124 13 983 0 15 107
1442 Kapitálové 160 0 0 0 160 1 016 0 1 176
145 Ostatní příjmy jinde nezařazené 4 003 751 531 0 5 285 2 754 0 8 039
3 PRODEJ NEFINANČNÍCH AKTIV 1 636 7 407 8 0 9 051 12 599 0 21 650
311.2 Fixní aktiva 1 062 1 8 0 1 071 8 711 0 9 782
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 574 7 406 0 0 7 980 3 888 0 11 868
TABULKA 2 - Příjmy

aktualizováno: 24.7.2014
 
(v mil. Kč)
VÝDAJE Veřejné rozpočty 2010
Centrální rozpočty Mistní rozpočty Konsolidace Veřejné rozpočty
Rozpočtové účty Mimorozpočtové fondy Fondy sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
2+3 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST A NÁKUP
NEFINANČNÍCH AKTIV
1 162 062 123 506 222 500 -149 473 1 358 595 421 936 -178 210 1 602 321
2 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST 1 149 778 123 139 221 731 -149 473 1 345 175 328 091 -178 210 1 495 065
21 Náhrady zaměstnancům 101 187 1 306 3 756 0 106 249 39 640 0 145 889
211 Mzdy a platy 76 819 986 2 818 0 80 623 30 064 0 110 687
212 Sociální příspěvky 24 368 320 938 0 25 626 9 576 0 35 202
2121 Skutečné sociální příspěvky 24 250 319 938 0 25 507 9 509 0 35 016
2122 Imputované sociální příspěvky 118 1 .... 0 .... 67 0 ....
22 Užití zboží a služeb 67 221 4 072 3 181 0 74 474 67 627 0 142 101
23 Spotřeba fixního kapitálu .... .... .... .... .... .... .... ....
24 Úroky 38 646 29 0 0 38 675 3 399 -1 42 073
241 Nerezidentům .... .... .... .... .... .... .... ....
242 Rezidentům s výjimkou institucí vládního sektoru .... .... .... .... .... .... .... ....
243 Institucím vládního sektoru .... .... .... .... .... .... .... ....
25 Běžné transfery 86 904 49 450 0 0 136 354 163 685 0 300 039
251 Veřejným společnostem .... .... .... .... .... .... .... ....
252 Soukromým společnostem .... .... .... .... .... .... .... ....
26 Dotace 348 845 9 053 0 -149 473 208 425 337 -178 202 30 560
261 Zahraničním vládám 0 0 0 0 0 4 0 4
2611 Běžné 0 0 0 0 0 4 0 4
2612 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Mezinárodním organizacím 30 545 0 0 0 30 545 11 0 30 556
2621 Běžné 30 545 0 0 0 30 545 11 0 30 556
2622 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Jednotkám vládního sektoru 318 300 9 053 0 -149 473 177 880 322 -178 202 0
2631 Běžné 224 311 3 381 0 -94 447 133 245 322 -133 567 0
2632 Kapitálové 93 989 5 672 0 -55 026 44 635 0 -44 635 0
27 Sociální dávky 431 025 1 214 373 0 645 399 25 341 0 670 740
271 Dávky sociálního zabezpečení .... .... .... .... .... .... .... ....
272 Dávky sociální pomoci .... .... .... .... .... .... .... ....
273 Sociální dávky zaměstnavatelů .... .... .... .... .... .... .... ....
28 Ostatní výdaje 75 950 59 228 421 0 135 599 28 062 -7 163 654
281 Výdaje z vlastnictví jiné než úroky 1 0 0 0 1 34 0 35
282 Ostatní výdaje jinde nezařazené 75 949 59 228 421 0 135 598 28 028 -7 163 619
2821 Ostatní běžné výdaje 20 078 954 421 0 21 453 12 637 -7 34 083
2822 Ostatní kapitálové výdaje 55 871 58 274 0 0 114 145 15 391 0 129 536
3 NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 12 284 367 769 0 13 420 93 845 0 107 265
311.1 Fixní aktiva 12 262 358 769 0 13 389 91 834 0 105 223
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 7 0 0 0 7 40 0 47
314.1 Nevyráběná aktiva 15 9 0 0 24 1 971 0 1 995
PENĚŽNÍ SALDO -175 587 2 644 -6 885 0 -179 828 309 0 -179 519
TABULKA 3 - Výdaje

aktualizováno: 29.7.2014
(v mil. Kč)
DLUH V ČLENĚNÍ PODLE DLUHOVÉHO NÁSTROJE Veřejné rozpočty 2010
Centrální rozpočty Mistní rozpočty Konsolidace Veřejné rozpočty
Rozpočtové účty Mimorozpočtové fondy Fondy sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
63 Dluhové závazky [631+632] 1 323 948 2 769 137 -230 1 326 624 102 429 -2 606 1 426 447
6302 Oběživo a depozita [6312+6322] 0 0 0 0 0 0 0 0
6303 Cenné papíry jiné než akcie [6313+6323] 1 256 469 0 0 -230 1 256 239 15 871 -1 456 1 270 654
6304 Půjčky [6314+6324] 67 479 2 769 137 0 70 385 86 558 -1 150 155 793
631 Domácí 883 141 2 769 137 -230 885 817 60 612 -2 606 943 823
6312 Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6313 Cenné papíry jiné než akcie 883 141 0 0 -230 882 911 7 601 -1 456 889 056
6314 Půjčky 0 2 769 137 0 2 906 53 011 -1 150 54 767
632 Zahraniční 440 807 0 0 0 440 807 41 817 0 482 624
6322 Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6323 Cenné papíry jiné než akcie 373 328 0 0 0 373 328 8 270 0 381 598
6324 Půjčky 67 479 0 0 0 67 479 33 547 0 101 026
TABULKA 4 - Dluh v členění podle dluhového nástroje
(v mil. Kč)
VÝDAJE PODLE FUNKCÍ VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Veřejné rozpočty 2010
Centrální rozpočty Mistní rozpočty Konsolidace Veřejné rozpočty
Rozpočtové účty Mimorozpočtové fondy Fondy sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
7 CELKOVÉ VÝDAJE 1 160 426 116 099 222 492 -149 473 1 349 544 409 337 -178 210 1 580 671
701 Všeobecné veřejné služby 123 967 29 0 0 123 996 58 512 -14 953 167 555
7017 Transakce v oblasti veřejného dluhu 38 646 29 0 0 38 675 3 399 -1 42 073
7018 Transfery obecného charakteru mezi různými úrovněmi státní a veřejné správy 14 663 0 0 0 14 663 289 -14 952 0
702 Obrana 40 865 0 0 0 40 865 906 -52 41 719
703 Veřejný pořádek a bezpečnost 68 894 0 0 0 68 894 7 948 -550 76 292
704 Ekonomické záležitosti 173 553 116 148 0 -96 542 193 159 94 293 -10 148 277 304
7042 Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost 49 188 37 623 0 -39 769 47 042 3 280 -569 49 753
7043 Paliva a energetika 3 336 119 0 0 3 455 2 012 -2 032 3 435
7044 Těžba a zpracovatelský průmysl 2 424 974 0 0 3 398 184 -566 3 016
7045 Doprava 75 688 76 962 0 -56 773 95 877 85 259 -5 592 175 544
7046 Pošty a telekomunikace 562 0 0 0 562 26 0 588
705 Ochrana životního prostředí 21 362 3 685 0 -217 24 830 32 698 -7 657 49 871
706 Bydlení a společenská infrastruktura 48 273 3 079 0 0 51 352 33 457 -35 346 49 463
707 Zdraví 62 861 0 222 500 -52 714 232 647 10 675 -41 243 281
7072 Ambulantní zdravotní péče 776 0 .... 0 .... 3 637 0 ....
7073 Ústavní zdravotní péče 4 987 0 .... 0 .... 6 271 -35 ....
7074 Veřejné zdravotnické služby 54 146 0 .... -52 714 .... 654 -5 ....
708 Rekreace, kultura a náboženství 12 899 543 0 0 13 442 32 630 -777 45 295
709 Vzdělávání 119 507 22 0 0 119 529 113 417 -80 370 152 576
7091 Preprimární a primární vzdělávání 115 .... 0 0 .... 19 259 -25 ....
7092 Sekundární vzdělávání 2 371 .... 0 0 .... 80 314 -842 ....
7094 Terciární vzdělávání 26 391 .... 0 0 .... 679 -27 ....
710 Sociální věci 489 881 0 0 0 489 881 37 400 -28 316 498 965
Úprava celkových výdajů o příjmy z prodeje
nefinančních aktiv
-1 636 -7 407 -8 0 -9 051 -12 599 0 -21 650
TABULKA 5 - Výdaje podle funkcí vládních institucí

aktualizováno:24.7.2014

Nejčtenější