Novinky

Reverse charge

odbor 10 - Kancelář ministra
odbor 10 - Kancelář ministra

Vydáno

  • Daň
  • Daně a cla
  • Reverse charge
  • Boj proti daňovým únikům
  • Ministr financí
  • Andrej Babiš
  • Legislativa
  • Zahraniční sektor
  • Zahraničí EU
Aktualizováno 18. 7. 2016
  • Aktualizace textu.

Jednou z hlavních priorit Ministerstva financí je zlepšení výběru daní s důrazem na efektivní řešení úniků v oblasti DPH.

Mezera ve výběru DPH, tzv. VAT GAP zůstává po řadu let příliš vysoká (v roce 2012 dosáhl téměř 165 mld. euro a v roce 2013 již dokonce 168 mld. euro). Účinným řešením přitom může být širší použití metody přenesené daňové povinnosti (reverse charge).

Odhad VAT Gapu, 2012-2013 (v millionech Eur)

  2012 2013
Country Revenues VTTL VAT Gap VAT Gap % Revenues VTTL VAT Gap VAT Gap %
VAT Gap Estimates, 2012-2013 (million Euros)
Austria 24,563 27,629 3,066 11.1% 24,953 28,17 3,217 11.4%
Belgium 26,896 30,272 3,376 11.2% 27,226 30,412 3,186 10.5%
Bulgaria 3,828 4,697 869 18.5% 3,775 4,56 785 17.2%
Czech Republic 11,377 14,883 3,506 23.6% 11,694 15,07 3,375 22.4%
Denmark 24,296 26,563 2,267 8.5% 24,36 26,85 2,489 9.3%
Estonia 1,508 1,74 232 13.3% 1,558 1,873 315 16.8%
Finland 17,987 18,524 537 2.9% 18,848 19,66 812 4.1%
France 142,526 157,36 14,834 9.4% 144,414 158,51 14,096 8.9%
Germany 194,034 216,984 22,95 10.6% 197,005 221,878 24,873 11.2%
Greece 13,712 20,595 6,883 33.4% 12,593 19,09 6,497 34.0%
Hungary 9,084 11,963 2,879 24.1% 9,073 12,003 2,93 24.4%
Ireland 10,219 11,508 1,289 11.2% 10,371 11,596 1,225 10.6%
Italy 96,17 141,332 45,162 32.0% 93,921 141,437 47,516 33.6%
Latvia 1,583 2,391 808 33.8% 1,693 2,414 721 29.9%
Lithuania 2,521 3,971 1,45 36.5% 2,611 4,192 1,58 37.7%
Luxembourg 3,093 3,269 176 5.4% 3,485 3,672 187 5.1%
Malta 536 777 241 31.0% 586 796 210 26.4%
Netherlands 41,699 43,598 1,899 4.4% 42,424 44,276 1,852 4.2%
Poland 27,783 37,175 9,391 25.3% 27,78 37,911 10,131 26.7%
Portugal 13,995 15,33 1,335 8.7% 13,71 15,068 1,358 9.0%
Romania 11,212 19,634 8,422 42.9% 11,913 20,209 8,296 41.1%
Slovakia 4,328 7,054 2,726 38.6% 4,696 7,209 2,513 34.9%
Slovenia 2,889 3,18 291 9.1% 3,045 3,232 186 5.8%
Spain 56,652 68,262 11,61 17.0% 61,35 73,444 12,094 16.5%
Sweden 37,834 39,762 1,928 4.8% 39,091 40,867 1,776 4.3%
United Kingdom 142,943 159,695 16,752 10.5% 141,668 157,099 15,431 9.8%
Total EU-26 923,269 1,088,147 164,879 15.2% 933,843 1,101,498 167,654 15.2%
Median       12.3%       13.9%
Sources: Eurostat (revenues); Own calculations. Figures in million Euros unless otherwise indicated. National currency figures for countries not using the Euro converted at the average Euro exchange rate (source: Eurostat).

Zdroj: Evropská komise
Odkaz na kompletní studii: Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU-27 Member States

Oblast DPH je silně regulována právem EU. Harmonizovaný systém, který byl zaveden v roce 1977 jako přechodný a dodnes tak funguje, vykazuje řadu odchylek pro jednotlivé členské státy a jeho roztříštěnost je dána i tím, že DPH je spravována a vybírána 28 různými finančními správami. Flexibilita členských států při výběru DPH je přitom legislativou EU značně omezena. Evropská Komise již několik let hovoří o přípravě tzv. definitivního režimu, jeho obrysy však zůstávají zcela neurčité.

Nejvýznamnější část daňového úniku v oblasti DPH tvoří karuselový (kolotočový) podvod, který se za celou dobu existence DPH v EU nedaří likvidovat. Je stále více evidentní, že možným řešením je výrazné rozšíření možnosti uplatnit metodu přenesené daňové povinnosti (reverse charge), která alespoň vůči karuselovému podvodu funguje. Použití této metody dává velký smysl v současné době, kdy finanční správy mají k dispozici moderní technologie. Širší použití metody přenesené daňové povinnosti (reverse charge) by vhodně doplnilo další v ČR nově zaváděné nástroje, zejména kontrolní hlášení.

Ministerstvo financí již od června 2014 usiluje o to, aby problému nedostatečně fungujícího systému DPH v EU byla věnována odpovídající pozornost v krátkodobém horizontu, neboť podvody na DPH ovlivňují rozpočty většiny členských států více než jakákoliv jiná daň a kolotočové podvody na DPH představují vážný ekonomický a politický problém regionu. Zvláštní důraz klademe na testování metody přenesení daňové povinnosti na širším okruhu transakcí.

Přehled akcí ČR ve věci iniciativy reverse charge na ministerské úrovni:

20.6.2014
Ministr Babiš vystoupil k otázce úniků na DPH na zasedání Rady ECOFIN a označil rozšíření reverse charge za efektivní, jednoduché a férové řešení.

2.10.2014
Ministři financí České republiky, Německa, Rakouska, Maďarska a Polska se setkali v Praze k diskuzi o společných prioritách, hlavním tématem byl boj proti daňovým únikům v oblasti DPH a možné společné kroky.

13.11.2014
Ministr Babiš zaslal komisaři Moscovici dopis (.PDF, 903 kB) s urgencí, aby byly učiněny kroky ve věci VAT úniků. Podobný dopis zaslali ministři Slovenska a Rakouska.

8.1.2015
Ministr Babiš zaslal dopis (.PDF, 99 kB) s apelem na řešení daňových úniků DPH všem 27 ministrům financí EU.

27.1.2015
Ministr Babiš na jednání rady ECOFIN při diskuzi o budoucím programu komise vyjádřil politování, že v programu na rok 2015 chybí jakékoliv opatření pro boj proti DPH únikům. Byl podpořen několika dalšími ministry financí. Téhož dne se ministr Babiš bilaterálně setkal s komisařem Moscovici, jednali mezi čtyřma očima o otázce reverse charge. Komisař Moscovici označil za jediné možné řešení pro krátkodobý horizont žádost podle čl. 395 směrnice o DPH a zdůraznil, že by měla větší šanci na úspěch, pokud by byla podána více státy v regionu.

24.3.2015
Ministr Babiš a ministr Schelling zaslali společný dopis ministrům financí (.PDF, 631 kB) Nizozemska, Bulharska, Slovenska, Chorvatska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Německa, Polska, Rumunska a Maďarska s dalším apelem, že v oblasti úniku DPH se musí něco konat.

7.5.2015
Ministři financí České republiky, Rakouska, Bulharska, Slovenska, Maďarska a náměstek ministra financí Spolkové republiky Německo se setkali ve Vídni a diskutovali o dalším společném postupu.

16.6.2015
Česká republika podala spolu s Rakouskem, Slovenskem a Bulharskem společnou žádost (.PDF, 213 kB) o povolení reverse charge na zdanitelná plnění přesahující 10 000 eur. Žádost byla zamítnuta dne 28.10.2015 sdělením komise(.PDF, 262 kB) s odůvodněním, že rozsah žádosti je v rozporu s ustanoveními směrnice o DPH.

29.7.2015
Ministr financí Babiš odpověděl (.PDF, 635 kB) na dopis komisaře Moscovici, který se týkal daňových rájů a připomněl, že se stejnou intenzitou je potřeba řešit DPH.

11.9.2015
Ministr Babiš znovu hovořil o nutnosti řešit podvody v DPH a o možném využití metody reverse charge na neformálním zasedání rady ECOFIN. Následně o této alternativě jednal s komisařem Moscovici.

17.9.2015
Ministr Babiš zaslal komisaři Moscovici další dopis (.PDF, 1093 kB) (v kopii předsedovi Junckerovi a místopředsedovi Dombrovskisovi), ve kterém apeloval na nutnost rychlého řešení, mimo jiné i v kontextu nově zveřejněného VAT GAP.

6.10.2015
Ministr financí Babiš podmínil svůj souhlas se směrnicí o automatické výměně informací o předběžných daňových rozhodnutích tím, že rada ECOFIN bude v blízké budoucnosti řešit podvody v oblasti DPH. V tomto smyslu bylo do zápisu jednání Rady ministrů vloženo jednostrané prohlášení, které apeluje na testování širšího použití metody reverse charge, např. formou pilotního projektu v ČR.

6.11.2015
Ministr financí pozval ministry financí Visegrádské skupiny, Rakouska, Bulharska, Rumunska a Nizozemska a klíčové profesní asociace v České republice na mezinárodní konferenci "Rozšířením systému reverse charge proti daňovým únikům".

12.11.2015
Pracovní skupina Rady na vysoké úrovni pro daně (Lucemburské předsednictví) jednala o dokumentu ČR "Broadening the reverse charge mechanism in respect of domestic supplies" (.PDF, 88 kB) Z diskuse vyplynulo, že řada států považuje metodu přenesení daňové povinnosti (reverse charge) za jednu z alternativ pro definitivní režim. Jednalo se o součást přípravy orientační debaty ministrů na toto téma.

19.11.2015
Ministr Babiš vystoupil na odborné konferenci (.PDF, 205 kB)v Budapešti „CEE VAT Antifraud Conference” spolu s maďarským ministrem financí Mihály Vargou s návrhem, jak podvody v DPH efektivně řešit v krátkodobém horizontu.

4.12.2015
Ministerstvo financí uspořádalo mezinárodní odbornou konferenci „Rozšířením reverse charge proti daňovým únikům“ v Praze za účasti ministra financí ČR a Maďarska, prezidenta finanční správy SR a generálního finančního ředitele ČR.

18.12.2015
Česká republika na Coreper II oficiálně požádala, aby na program lednového zasedání Rady ECOFIN dne 15.1.2016 byl zařazen bod "Boj proti podvodům na DPH v EU: Využití metody přenesení daňové povinnosti" ("Combatting VAT fraud in the EU: use of the Reverse Charge Mechanism").

15.1.2016
Rada ECOFIN diskutovala o boji proti podvodům v oblasti DPH a rozšíření metody reverse charge. Tento bod byl na program zařazen na žádost České republiky. Proběhla výměna názorů mezi ministry financí, která potvrdila, že se jedná o mimořádně aktuální téma. Tiskovou zprávu k této události naleznete zde.

7. 4. 2016
Evropská Komise vydala dlouho očekávaný Akční plán o DPH. Kromě definitivního režimu DPH v EU se v něm věnuje také boji proti daňovým úniku v kratším horizontu, pro nějž připouští i rozšíření reverse charge mechanismu a budoucí úpravě sazeb DPH v EU. Plné znění sdělení Komise a doplňující informace naleznete zde.

23. 4. 2016
Ministři financí států EU diskutovali o možných řešeních úniků na DPH pro krátkodobý horizont na neformálním zasedání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN) v Amsterdamu. Hlavním tématem byly nekalé daňové praktiky v oblasti korporátní daně (panama Papers) a spolupráce daňových správ při odhalování karuselových podvodů.

25. 5. 2016
Po diskusi ministrů financí států EU k Akčnímu plánu komise o DPH přijala Rada ECOFIN závěry, v nichž je jako jeden z nástrojů boje proti podvodům na DPH pro krátkodobý horizont zmíněno širší využití mechanismu reverse charge. Případný legislativní návrh by měl být určen pro státy, které jsou vážně zasaženy úniky na DPH (.PDF, 143 kB).

17. 6. 2016
Na zasedání ministrů financí států EU v Lucemburku (klik – tisková zpráva – viz odkaz) ČR získala písemný závazek Evropské komise, že Komise do konce roku 2016 předloží legislativní návrh umožňující členským státům zavést mechanismus přenesení daňové povinnosti, následujícího znění "The Commission commits to present, before the end of the year, a legislative proposal allowing individual Member States to derogate from the common system of value added tax so as to apply a generalised reverse charge mechanism to domestic supplies above a defined threshold and preserving the Internal Market." Prohlášení je součástí zápisu zasedání rady ECOFIN.


Všem výše uvedeným akcím předcházela řádná příprava na pracovních úrovních. V únoru 2015 byla vládním výborem pro EU schválena informace o postupu ve věci této iniciativy (.PDF, 534 kB).

Nejčtenější