Novinky

2015

Informace Ministerstva financí k daňové a celní legislativě - rok 2015.

ilustrace
Daně
Období

Vydáno

Vyhláška č. 344/2015 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství

ze dne 10. prosince 2015, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků - s účinností od 1. ledna 2016

  • včetně přílohy - doplnění MF o úpravy základních cen zemědělských pozemků (pásmové přirážky) podle přílohy č. 5 k oceňovací vyhlášce

Vydáno

Pokyn č. MF-6 - kterým se ruší Pokyn D-349

Pokyn D-349 s účinností ke dni 31.12.2015 se zrušuje. Generální finanční ředitelství vydalo nový pokyn GFŘ-D-24, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy.

Vydáno

Daňové zvýhodnění v roce 2015

Zákonem č. 267/2014 Sb., byl novelizován zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též: ZDP). Mění se výše daňového zvýhodnění a pravidla pro jeho poskytování „podle počtu dětí“ ve společně hospodařící domácnosti.