Novinky

Základní informace

odbor 36 - Státní kontrola a dozor na finančním trhu
odbor 36 - Státní kontrola a dozor na finančním trhu

Vydáno

 • Soukromý sektor
 • Stavební spoření
 • Stavební spořitelna
 • ISKSP
 • Zákon o stavebním spoření
 • Státní podpora stavebního spoření
Aktualizováno 8. 3. 2013
 • Aktualizace obsahu - rolinků

Působnost Ministerstva financí

Úloha, kompetence, pravomoci a činnosti ministerstva v oblasti stavebního spoření jsou vymezeny zákonem č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 15 odst. 1 tohoto zákona je ministerstvo oprávněno provádět pouze státní kontrolu záležitostí týkajících se dodržování podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření, stanovených tímto zákonem.

Služby a produkty poskytované stavebními spořitelnami klientům – účastníkům stavebního spoření jsou založeny na obchodních závazkových vztazích mezi těmito subjekty a ministerstvo nemá oprávnění do těchto vztahů vstupovat. Záležitosti vzniklé z těchto vztahů může ministerstvo kontrolovat jen v rozsahu dodržování podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření.

Legislativa a metodika

platná

 • Zákon č. 96/1993 Sb.,o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.

vyhlášky

  • Vyhláška Ministerstva financí č. 106/1993 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o souhlas se zřízením stavební spořitelny.
  • Vyhláška č. 236/2005 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

ISKSP - Informační systém o státní podpoře stavebního spoření

ISKSP - Informační systém o státní podpoře stavebního spoření. Uživatelská příručka vymezuje zásady a principy vztahů mezi stavebními spořitelnami a MF v souladu s platnou právní úpravou; zejména způsob předávání datových souborů mezi stavebními spořitelnami a MF a popis těchto datových souborů. 

Provozní dokumentace k informačnímu systému (uživatelská příručka ISKSP), který Ministerstvo financí provozuje pro účely

 • kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření,
 • zpracování žádosti o roční zálohy státní podpory, doplnění a opravy této žádosti,
 • vracení státní podpory stavebními spořitelnami ministerstvu,
 • změny údajů o účastnících stavebního spoření,

a jehož je Ministerstvo financí správcem podle zákona o informačních systémech veřejné správy - viz. ISKSP.

Nejčtenější