Novinky

Veřejná diskuse č. III. / 2005 - Zlepšení postavení klientů bank v České republice

oddělení 2701 - Analýzy finančního trhu
oddělení 2701 - Analýzy finančního trhu

Vydáno

  • Diskuze

"Ochrana spotřebitete " 2. června - 30.června 2005

Poziční dokument Ministerstva financí ČR

  • Tento poziční dokument shrnuje názor Ministerstva financí na postavení klientů bank v České republice a v souladu s Programovým prohlášením vlády ("Vláda bude rovněž věnovat pozornost posílení ochrany klientů v oblasti finančního trhu") definuje základní návrhy na legislativní a nelegislativní změny, ke kterým by se mělo přistoupit v zájmu posílení postavení klientů.
  • Veřejná diskuse k výše uvedenému dokumentu probíhá prostřednictvím zasílání příspěvků, námětů a komentářů emailem na adresu banky@mfcr.cz.
  • Tento návrh je předkládán k veřejné diskusi do 30. června 2005.
  • Očekáváme, že se k návrhům vyjádří zástupci České národní banky jako sektorového regulátora, zástupci České bankovní asociace i jednotlivých bank a zástupci spotřebitelských organizací i jednotliví klienti.
  • Vyhodnocení diskuse včetně analýzy nákladů a přínosů a návrhy příslušných opatření budou zveřejněny a předloženy vládě České republiky do 30. září 2005.

Související dokumenty

  • Tisková zpráva ze dne 14. července 2005 k vyhodnocení veřejné diskuse k návrhům Ministerstva financí
  • Tisková zpráva ze dne 1. července 2005 k dalšímu postupu Ministerstva financí

Vyhodnocení veřejné diskuse č. III / 2005 - Zlepšení postavení klientů bank v České republice

  • Ministerstvo financí představilo v souladu s Programovým prohlášením vlády poziční dokument Zlepšení postavení klientů bank, který definoval základní návrhy na legislativní a nelegislativní změny v zájmu posílení postavení klientů bank. Tento dokument se nevyjadřuje k probíhajícímu šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a žádným způsobem na toto šetření nereflektuje. Veřejná diskuse k výše uvedenému dokumentu probíhala prostřednictvím zasílání příspěvků, námětů a komentářů emailem na adresu banky@mfcr.cz do 30.června 2005.
  • Ministerstvo obdrželo příspěvky klientů bank, kteří s návrhy ministerstva financí většinou souhlasí a nabízejí další náměty pro diskusi. V komentářích klientů se mnohokrát objevily formulace typu "materiál vystihl velmi přesně hlavní problémy klientů bank" a "chováním bank se cítím poškozován". Na druhou stranu si klienti zcela uvědomují funkci bank v tržní ekonomice a její nezbytné role pro další rozvoj hospodářství v České republice. Obecně ale reakce veřejnosti potvrdila základní tezi návrhu Ministerstva financí: Konkurenceschopnost bankovního trhu by neměla být dána pouze počtem bank v daném segmentu, ale transparentností a srovnatelností jejich nabídek a jednoduchostí přechodu klienta od jedné banky k druhé.