Novinky

IISSP - MONITOR

oddělení 3309 - Projektování a rozvoj Státní pokladny
oddělení 3309 - Projektování a rozvoj Státní pokladny

Vydáno

  • Státní pokladna
  • Veřejný sektor
  • Veřejné rozpočty
  • Územní samosprávný celek
  • Informační systém
  • Centrální systém účetních informací
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Hospodaření územních rozpočtů

MONITOR - STÁTNÍ POKLADNA

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a jsou pravidelně aktualizovány. Aktualizace dat probíhá jednou za čtvrtletí z Centrálního systému účetních informací státu a jednou za měsíc z Rozpočtového informačního systému.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Vstup na STÁTNÍ MONITOR

Monitor Státního rozpočtu přehledně zobrazuje příjmy a výdaje státu v dělení dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu a dále dle druhů jednotlivých výdajů.

Vstup na ÚZEMNÍ MONITOR

Monitor Územní přehledně zobrazuje příjmy a výdaje a samosprávy - Regionálních rad řazených dle krajů.

Web je optimalizován pro internetové prohlížeče Internet Explorer 8 a vyšší, Google Chrome, Mozilla Firefox a Opera.

Doplňující informace - Kontakty

Své dotazy a náměty můžete zasílat na adresu infomonitor@mfcr.cz.

Nejčtenější