Novinky

Informační systémy

Přehled informačních systémů využívaných Ministerstvem financí.

ilustrace

Otevřená data MF

Portál Otevřená data Ministerstva financí ČR - katalog datových sad.

ARES

Administrativní registr ekonomických subjektů umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v ČR.

ARISweb

Aplikace ARISweb - Prezentační systém údajů databáze IDB ARIS. Vývoj skončil 2009 a všechny údaje platí k tomuto datu.

ÚFIS

Aplikace prezentačního systému ÚFIS umožnují přístup k vybraným údajům účetních a finančních informací státu ze systému CSÚIS. Provoz byl ukončen (2012).

CEDR

Centrální evidence dotací z rozpočtu -  údaje o dotacích a návratných finančních výpomocích ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu. Správce IS: Generální finanční ředitelství.

DOTINFO

DotInfo (Informace o dotacích) - informační systém, který umožňuje vyhledávání nad poskytovateli dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu ČR.

FKVS

FKVS - Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě (vstup do systému FKVS - pro předkládání ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol).

IS o platech

IS O PLATECH - Informační systém pro předkladatele dat - správce kapitol, územní samosprávné celky a státní fondy.

IISSP - MONITOR

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí - prezentační sytém k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Data pocházejí ze systému Státní pokladny.

REGOZ

Ministerstvo financí bylo do 31. srpna 2017 evidenčním orgánem, který vedl registr aplikace REGOZ čestných prohlášení pro veřejné funkcionáře v rámci resortu MF. Dnem 1. září 2017 se zřizuje Centrální registr oznámení jako informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti.

Certifikační autorita resortu MF

Certifikační autorita MF je poskytovatelem certifikačních služeb pro vnitřní potřebu resortu MF a důvěřující osoby. Vydává a spravuje certifikáty a časová razítka a v rámci resortu MF poskytuje potřebné, s nimi spojené služby.

Komunikační platforma

Strategie řízení a využívání informačních a komunikačních technologií resortu MF .

Plátci DPH

Celostátní registr plátců DPH obsahuje informace o plátcích daně z přidané hodnoty. Správce IS: Generální finanční ředitelství.

Plátci SD

Celostátní registr plátců SD obsahuje informace o plátcích spotřebních a ekologických daní. Správce IS: Generální ředitelství cel.

Nestátní neziskové organizace

Na těchto stránkách naleznete informace o nestátních neziskových organizacích (NNO) a jejich prováděných projektech, které jsou evidované v Centrálním registru dotací (IS CEDR III). Správce IS: Ministerstvo vnitra.   

DMS - Document Management System

Projekt IS DMS je úkol MF v rámci strategie Smart Administration připravit kvalitní prostředí a podklady pro budoucí implementaci konsolidovaného, resp. integrovaného informačního systému DMS pro resort MF.

Portál veřejných strategií

Portál veřejných strategií by měl sloužit jako platforma pro strategickou práci v české veřejné správě zahrnující informace související se strategickým řízením a podpůrné nástroje k tvorbě veřejných strategií.

Číselník účelových znaků

Číselník pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně. Pravidelně aktualizován.

Portál IISSP

Portál Integrovaného informačního systému Státní pokladny.