CZ EN

Informace o projektu "Zabezpečení a stabilizace administrativní kapacity CKB AFCOS 2015 - 2018"

Projekt spolufinancovaný z prostředků EU.

Oddělení 6901 čerpá prostředky z Operačního programu Technická pomoc na následující projekt:

Obsahem projektu je zajištění plateb výdajů na tarifní platy zaměstnanců centrálního kontaktního bodu AFCOS na ministerstvu financí, dále zavedení pravidelných stabilizačních finančních příspěvků na bázi navýšení osobního příplatku a odměny pro zaměstnance zapojené do implementace prostředků EU.

Zajištění uvedených plateb z projektu je nutné pro udržení stability kvalifikovaných zaměstnanců CKB AFCOS. Spolufinancování těchto nákladů z prostředků EU - Fondu soudržnosti, OP Technická pomoc, Prioritní osa 1 - umožnilo našemu oddělení udržet stávající kvalifikované zaměstnance a snížit riziko jejich odchodu do soukromého sektoru.

Logo - Operační program Technická pomoc

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář