CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádosti o poskytnutí kopií všech rozhodnutí Ministerstva financí za období od roku 2000 do současné doby, kterými byla zrušena rozhodnutí Finančního ředitelství v Ostravě o uložení pokuty za porušení cenových předpisů společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace.

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti Vám v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zasíláme kopii rozhodnutí Ministerstva financí č.j. 16/23706/2011/1748.

K Vaší žádosti o poskytnutí kopií všech rozhodnutí Ministerstva financí za období od roku 2000 do současné doby, kterými byla zrušena rozhodnutí Finančního ředitelství v Ostravě o uložení pokuty za porušení cenových předpisů společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., Vám sdělujeme, že Ministerstvo financí nevydalo žádné další rozhodnutí, které se týkalo této společnosti a kterým by byla zrušena pokuta uložená za porušení cenových předpisů.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář