CZ EN

Materiály na jednání vlády 27. října 2004

Bod č. 3:
Návrh zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o finančních konglomerátech)

Cílem předkládaného zákona je zajistit spolehlivá kontrolní opatření pro finanční skupiny, které se zabývají křížovými finančními aktivitami mezi odvětvími finančního trhu. Tento zákon je příkladem nadsektorového právního předpisu, jehož vznik je vyvolán vývojem na finančním trhu, zejména častým propojování bankovních a pojišťovacích aktivit.

Orgány dozoru musí být vybaveny odpovídajícími zákonnými nástroji kontroly a současně musí být schopné na úrovni rozsáhlých skupin posoudit finanční postavení bank, pojišťoven, obchodníků s cennými papíry a jiných regulovaných osob, které jsou částí finančního konglomerátu, co se týká jejich kapitálové vybavenosti, koncentrace rizik a operací uvnitř skupin.

Směrnice Evropského Parlamentu z roku 2002 o doplňkovém dozoru úvěrových institucí, pojišťoven a obchodníků s cennými papíry ve finančním konglomerátu zavedla obezřetný dozor, který se týká zejména kapitálové vybavenosti a koncentrace rizik na úrovni konglomerátu, operací uvnitř skupiny, vnitřního řídicího a kontrolního systému na úrovni konglomerátu a dostatečně zkušeného a důvěryhodného managementu. Tato směrnice bude do našeho právního řádu včleněna návrhem tohoto zákona.

Mnohé aliance se v posledních letech zformovaly mezi osobami z  rozdílných sektorů. Tato skutečnost povzbudila mnoho zemí k tomu, že spojily orgány konající dozor nad těmito osobami. Vhodnost integrace dozorových činností je tak nyní věcí diskuse v řadě zemí, Česká republika není v tomto směru výjimkou (viz Koncepce integrovaného státního dozoru nad finančním trhem).

Současný rozvoj finančních trhů vede k utvoření finančních skupin, které poskytují služby a produkty v různých oblastech finančních trhů. Takové skupiny se nazývají finanční konglomeráty. Některé z těchto konglomerátů patří mezi největší finanční skupiny, které poskytují služby v celosvětovém měřítku. Pokud by tyto konglomeráty a zvláště banky, pojišťovny a obchodníci s cennými papíry, jež jsou jejich součástí, musely čelit finančním potížím, mohly by vážně destabilizovat finanční systém a postihnout jednotlivé vkladatele, pojistníky a investory.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář