CZ EN

Materiály na jednání vlády 17. září 2008

Bod č. 5:
Navýšení garance na odstranění staré ekologické zátěže k ekologické smlouvě č. 185/97 uzavřené mezi Ministerstvem financí a společností Třinecké železárny, a.s.

Ministerstvo financí navrhuje Vládě ČR souhlasit se zvýšením garance na odstranění starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací společnosti Třinecké železárny, a.s. Zvýšení garance bude provedeno ze současných 514 mil. Kč (vč. DPH) na částku maximálně 843,6 mil. Kč. (vč. DPH) s tím, že uvedené finanční prostředky budou čerpány z privatizačních výnosů Ministerstva financí.

V současné době bylo zjištěno, že původně stanovená garance neumožňuje odstranit všechny ekologické škody vzniklé před privatizací, ke kterým je Ministerstvo financí zavázáno. Nové skutečnosti byly posouzeny supervizí, Ministerstvem životního prostředí a dále byl Vysokou školou báňskou – Technickou universitou Ostrava, Hornicko - geologickou fakultou zpracován nezávislý odborný posudek k přezkoumání věcného rozsahu staré ekologické zátěže ve společnosti Třinecké železárny, a.s.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář