CZ EN

Materiály na jednání vlády 12. července 2006

Bod č. 12:
Změna příslušnosti hospodařit a konečná dislokace u objektu Lanškrounská bez č.p./č.e., Svitavy

Ministerstvo financí připravilo pro schůzi vlády materiál, na jehož základě by mělo dojít ke změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu, konkrétně s objektem v Lanškrounské ulici, Svitavy s příslušnými pozemky, a to z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Úřad práce ve Svitavách.

Uvedený objekt Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nepotřebuje k plnění svých úkolů a proto může být převeden do příslušnosti hospodaření jiné organizační složky státu, která je zde umístěna a  bude jej využívat k plnění svých úkolů i nadále, neboť majetek zůstává stále ve vlastnictví státu.

Cílem tohoto opatření je zajistit kontinuitu výkonu veřejné správy v daném území, při současném narovnání majetkových poměrů, úspoře režijních nákladů a účelnějším využití majetku státu.

Navržená dispozice je plně v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. , o majetku České republiky a jejim vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář