CZ EN

Pozvánka na prezentaci zprávy Doing Business 2015

Dne 24. listopadu 2015 se v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu uskuteční prezentace zprávy Doing Business 2015.

Jedná se o každoročně vydávanou zprávu, ve které je hodnoceno podnikatelské prostředí a dopad regulace na podnikatele. Studie na základě přehledného systému 10 indikátorů vyhodnocuje snadnost podnikání v téměř všech zemích světa (v roce 2015 to bylo 189 zemí).

Hlavním cílem této akce je přispět do diskuze o stavu regulace v ČR, nastínit porovnaní s jinými státy a představit budoucí záměry směrovaní regulace, včetně jejího měření v ČR.

V příloze naleznete pozvánku a program prezentace. Těšíme se na setkání.

V případě zájmu zúčastnit se této prezentace registrujte se v termínu nejpozději do 21.11.2014 na emailovou adresu zuzana.krcalova@mfcr.cz.

Dokumenty ke stažení

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář