Novinky

Zprávy MF pro obce a kraje

Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů. Neperiodicky vydávané informace. Taktéž publikováno na stránkách Deníku veřejné správy.

ilustrace

Vydáno

Zprávy MF - číslo 3/2016 (komplet ke stažení)

Ze dne : 11. listopadu 2016

 1. Postup kraje při finančním vypořádání s příjemci dotace, kterým dotace byla poskytnuta z jednotlivých kapitol SR, z kapitoly VPS a státních finančních aktiv jeho prostřednictvím
 2. Fond rozvoje bydlení

Vydáno

Zprávy MF - číslo 2/2016 (komplet ke stažení)

Ze dne : 22. dubna 2016

 1. Uveřejňování veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci z územních rozpočtů po nabytí účinnosti zákona o registru smluv
 2. Poskytnutí zápisů z dílčích přezkoumání hospodaření obce

Vydáno

Zprávy MF - číslo 1/2016 (komplet ke stažení)

Ze dne : 23. března 2016

 1. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2016
 2. Metodika financování krajů pro rok 2016
 3. Schvalování rozpočtových opatření a vnitřních směrnic

Vydáno

Zprávy MF - číslo 7/2015 (komplet ke stažení)

Ze dne : 23. prosince 2015

 1. Informace k dokládání daňových příjmů územního samosprávného celku za účelem pojištění vkladů územního samosprávného celku podle nové právní úpravy pojištění vkladů od 1. 1. 2016

Vydáno

Zprávy MF - číslo 6/2015 (komplet ke stažení)

Ze dne : 4. prosince 2015

 1. Informace k poskytování příspěvku na veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa vyhrazená v roce 2015
 2. Nová právní úprava pojištění vkladů územních samosprávných celků od roku 2016

Vydáno

Zprávy MF - číslo 5/2015 (komplet ke stažení)

Ze dne : 9. listopadu 2015

 1. Výzva č. 3 obcím k podprogramu č. 298213
 2. Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10, odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Vydáno

Zprávy MF - číslo 4/2015 (komplet ke stažení)

Ze dne : 7. září 2015

 1. Překročení závazných ukazatelů výdajů státního rozpočtu organizační složkou státu podle § 45 odst. 11 zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění
 2. Odstoupení od veřejnoprávní smlouvy
 3. Informace Ministerstva práce a sociálních věcí

Vydáno

Zprávy MF - číslo 3/2015 (komplet ke stažení)

Ze dne : 15. června 2015

 1. Stanovisko Ministerstva financí k některým dotazům územních samosprávných celků k novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zpracované ve spolupráci s Ministerstvem vnitra

Vydáno

Zprávy MF - číslo 2/2015 (komplet ke stažení)

Ze dne : 27. března 2015

 1. Informace k některým ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 Sb.
 2. Opatření k odstranění chyb a nedostatků v hospodaření obce
 3. Příspěvek zřizovatele příspěvkové organizaci

Vydáno

Zprávy MF - číslo 1/2015 (komplet ke stažení)

Ze dne : 30. ledna 2015

 1. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2015
 2. Metodika financování krajů pro rok 2015
 3. Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10, odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 4. Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů