Novinky

Mnohostranná dohoda (CbCR)

oddělení 2502 - Mezinárodní daňová a celní spolupráce
oddělení 2502 - Mezinárodní daňová a celní spolupráce

Vydáno

 • Boj proti daňovým únikům
 • Legislativa
 • Legislativa EU
 • Mezinárodní spolupráce
 • Soukromý sektor
 • Zahraniční instituce
 • Zahraniční sektor
 • CbCR
Aktualizováno 17. 1. 2018
 • Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí (podle ust. § 13zb aktuálního znění zákona č. 164/2013 Sb.)
 • Aktualizace informace Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí; Publikace Ujednání mezi ČR a USA o výměně zpráv podle zemí
 • Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí - informace ke zveřejnění Seznamu ve Finančním zpravodaji (avízo)

MCAA a CbCR

Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o výměně Zpráv podle jednotlivých zemí (CbCR)

V návaznosti na Úmluvu a především její Článek 6 - Automatická výměna informací byla vypracována Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o výměně Zpráv podle jednotlivých zemí.

Dokumenty ke stažení

 

Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí (podle ust. § 13zb aktuálního znění zákona č. 164/2013 Sb.)

Vzhledem k tomu, že k vyhlášení zákona č. 305/2017 Sb. ve Sbírce právních předpisů došlo 19. září 2017, a Organizace OECD zveřejnila první verzi seznamu států vyměňujících zprávy podle zemí s Českou Republikou až 21. prosince 2017 (a tento seznam byl Ministerstvem financí ještě následně ověřován), Ministerstvo financí ČR uvedený seznam zveřejnění ve Finančním zpravodaji do konce ledna 2018

Ministerstvo financí patří mezi orgány, které hodlají ve vztahu k Mnohostranné dohodě příslušných orgánů o automatické výměně zpráv podle zemí (dále jen „MCAA o CbCR“) vyměňovat zprávy podle zemí se všemi zainteresovanými jurisdikcemi, které Sekretariátu OECD doručí řádně vyplněné a právně podložené notifikace. Ministerstvo financí ČR neshledalo důvod pro omezení okruhu jurisdikcí pro výměnu. Přesto je nutno počkat na oznámení OECD, se kterými jurisdikcemi se naše notifikace spárovala. Teprve poté bude možno vyhlásit výše uvedený seznam ve Finančním zpravodaji.

Pokud jde o výměnu zpráv podle zemí na jiném základě, než je Mnohostranná dohoda, je v současné době v případě České republiky k datu 25. října 2017 aktuální pouze výměna na základě již uzavřeného dvoustranného Ujednání mezi příslušným orgánem České republiky a příslušným orgánem Spojených států amerických o automatické výměně zpráv podle zemí. Spojené státy americké budou jako příslušný smluvní stát také zařazeny do výše uvedeného seznamu vyhlášeného ve Finančním zpravodaji.

V případě, že k tomu povinný subjekt provede povinnost Ohlášení podle § 13zn aktuálního znění zák. č. 164/2013 Sb. a následně podle seznamu států zveřejněného ve Finančním zpravodaji zjistí, že příslušná jurisdikce ve zveřejněném seznamu na rozdíl od jeho očekávání figuruje či nefiguruje a tato změna má dopad na skutečnosti uvedené v Ohlášení již podaném Finanční správě ČR, bude nutné podat Ohlášení nové, které příslušný údaj uvede na pravou míru (v záhlaví EPO formuláře zaškrtne možnost „Změna údajů“).  

Dokumenty ke stažení

 

 


Související informace: