Novinky

Materiály na jednání vlády

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády. Chronologicky řazená data.


ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 24. července 2017

 • Bod č. 5: Možné rozpočtové posílení investic vlády v roce 2017
 • Bod č. 6: Informace ministra financí k zajišťovacím příkazům a jejich využití ze strany Finanční správy České republiky
 • Bod č. 7: Návrh na sjednání Memoranda o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu EHP na období 2014-2021 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou a Memoranda o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu Norska na období 2014-2021 mezi Norským královstvím a Českou republikou
 • Bod č. 24: Pravidla pro čerpání finančních prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích Evropské unie
 • Bod č. 25: Rozšíření pokrytí systémem automatické biometrické detekce obličejů na letišti Václava Havla Praha
  Pro informaci:
 • Bod č. 5: Informace pro vládu k postupu společnosti PRISKO a.s. vůči společnosti OKD, a.s.
 • Bod č. 6: Informace k datu spuštění účtenkové loterie
 • Bod č. 7: Memorandum o spolupráci

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 21. června 2017

 • Bod č. 10: Informace o finančních prostředcích na dokončení likvidace ekologické zátěže laguny OSTRAMO
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2016
 • Bod č. 7: Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, Vývoj AVISME v roce 2017, Výzva 23

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 14. června 2017

 • Bod č. 4: Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2018 a střednědobého výhledu na léta 2019 a 2020
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Restrukturalizace státního rozpočtu s cílem posílit investice v roce 2017
 • Bod č. 8: Informace o počtu zbytkových státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 31. května 2017

 • Bod č. 7: Zajištění financování stáží v institucích EU a přípravy na testy EPSO v letech 2018 a 2019 prostřednictvím položky Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU v rámci rozpočtové kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa
 • Pro informaci:
  Bod č. 2: Informace o přípravě účtenkové loterie
 • Bod č. 3: Informace o finančních prostředcích na dokončení likvidace ekologické zátěže laguny OSTRAMO
 • Bod č. 4: Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2016
 • Bod č. 5: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2016

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 15. května 2017

 • Bod č. 17: Návrh na sjednání Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 3. května 2017

  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (duben 2017)
 • Bod č. 2: Informace o technickém zabezpečení evidence tržeb v návaznosti na 2. fázi postupného náběhu evidence tržeb od 1. 3. 2017 (leden–březen 2017)