Novinky

Materiály na jednání vlády

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády. Chronologicky řazená data.


ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 27. února 2017

 • Bod č. 19: Veřejná zakázka „Poskytování služeb agenturou Standard & Poor´s Global Ratings“
 • Bod č. 23: Návrh na jmenování generálního ředitele Generálního ředitelství cel plk. Mgr. Milana Poulíčka do hodnosti brigádního generála

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 20. února 2017

Pro informaci:

 • Bod č. 4: Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016 a celkově od počátku privatizace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 15. února 2017

Pro informaci:

 • Bod č. 2: Makroekonomická predikce České republiky (leden 2017)
 • Bod č. 3: Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2016

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 8. února 2017

 • Bod č. 14: Stanovení výše účasti státního rozpočtu na vybrané operační programy pro období 2014 – 2020
 • Bod č. 19: Návrh na výpověď smluv o zdanění příjmů z úspor uzavřených se zámořskými zeměmi a územími Spojeného království a s Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu a Nizozemské Antily
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Informace o postupu v technickém zabezpečení evidence tržeb - listopad a prosinec 2016

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 30. ledna 2017

 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 7: Návrh nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov
 • Bod č. 12: Úprava garance v rámci ekologické smlouvy č. 3/95 - PF ČR s nabyvatelem SAP Mimoň spol. s r. o. z důvodu kompenzace dopadů legislativních změn, konkrétně změn DPH

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 16. ledna 2017

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 15: Strategie vlastnické politiky státu
 • Bod č. 20: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
 • Bod č. 22: Návrh na poskytnutí bilaterální půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 9. ledna 2017

 • Bod č. 6: Zpráva o prvním kole procesu národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu
 • Bod č. 7: Analýza k možnostem a dopadům zohlednění environmentálních prvků v sazbách spotřebních a energetických daní v České republice
 • Bod č. 8: Centralizovaná varianta správy finančních nástrojů
 • Bod č. 9: Platové náležitosti finančního arbitra k 1. 11. 2016
 • Bod č. 10: Veřejná zakázka „Poskytování služeb agenturou Standard & Poor´s Global Ratings“
 • Bod č. 11: Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 8. dubna 2015 č. 247
 • Bod č. 24: Informace Ministerstva financí a Generálního ředitelství cel o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/28 „Správa spotřebních daní z lihu a tabáku a příjmů z prodeje kontrolních pásek a tabákových nálepek, včetně hospodaření s těmito ceninami“
 • Bod č. 25: Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/13 „Státní dluh a výdaje na jeho financování“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 19. prosince 2016

 • Bod č. 2.: Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí
 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 21: Návrh dalšího postupu ČR ve věci prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1867 ze dne 20. října 2016, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně
  Pro informaci:
 • Bod č. 9: Veřejná zakázka “Poskytování služeb agenturou Standard & Poor´s Global Ratings“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 14. prosince 2016

 • Bod č. 22: Vyhodnocení plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
 • Bod č. 23: Informace o využití přebytku hospodaření státního rozpočtu za rok 2016
 • Bod č. 34: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace dle uvedeného zákona (materiál č. 263)
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Fiskální výhled České republiky (listopad 2016)
 • Bod č. 2: Makroekonomická predikce České republiky (listopad 2016)
 • Bod č. 3: Informace o postupu v technickém zabezpečení evidence tržeb - říjen 2016
 • Bod č. 4: Informace o přípravě účtenkové loterie

Aktualizováno

Materiály na jednání vlády dne 5. prosince 2016

 • Bod č. 5: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/17 – „Peněžní prostředky vynakládané na opatření související se zjednodušením výběru a správy daní a pojistného, zejména na Projekt vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů“
  Pro informaci:
 • Bod č. 10: Informace o využití přebytku hospodaření státního rozpočtu za rok 2016