Novinky

Legislativní dokumenty

Seznam legislativních dokumentů Ministerstva financí.

ilustrace
Typ
Země
Období

Celkem 132 stránek pro témata Vyhláška

Vydáno

Vyhláška č. 245/2010 Sb.

Vyhláška č. 276/2009 Sb.o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů s účinností od 1. září 2010

Vyhláška č. 276/2009 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, se zrušuje.

Vydáno

Vyhláška č. 11/2010 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, s účinností od 19. ledna 2010

Vydáno

Vyhláška č. 212/2010 Sb.

o způsobu stanovení výše vynaložených věcných nákladů a způsobu jejich úhrady při poskytování údajů centrálním depozitářem a osobou, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů

Vydáno

Vyhláška č. 62/2010 Sb.

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů,s účinností od 20. března 2010.

Vydáno

Vyhláška č. 40/2010 Sb.

kterou se mění vyhláška č.273/2005 Sb., o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně, ze dne 03. února 2010

Aktualizováno

Vyhláška č. 273/2005 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 273/2005 Sb., o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Vyhláška č. 449/2009 Sb.

o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Vyhláška č. 459/2009 Sb.

ze dne 14. prosince 2009  o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2010

Vydáno

Vyhláška č. 450/2009 Sb.

kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Vyhláška č. 410/2009 Sb.

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů