Novinky

Pokyn č. 4 MF - o stanovení lhůt při správě daní

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

 • Celní správa
 • Pokyn
 • Daň
 • Daňová a celní správa
 • Veřejný sektor
 • Finanční správa
 • Finanční úřady
 • Daňové řízení
 • Celní úřady
 • Krajský úřad
 • Obecní úřady
 • Daně a cla
 • Pokyn-MF

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. září 2014.

Lhůty stanovené tímto pokynem se použijí u všech daňových řízení zahájených ode dne nabytí účinnosti tohoto pokynu a u neukončených daňových řízení, zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto pokynu, u kterých se postupovalo dle Pokynu č. MF-1. Do běhu lhůt stanovených tímto pokynem se u neukončených daňových řízení, zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto pokynu, započte též doba, která uplynula ode dne zahájení těchto řízení do dne předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto pokynu.

Zrušuje se Pokyn č. MF-1 o stanovení lhůt při správě daní č. j. MF-96484/2012/904.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější