Novinky

Pokyn č. 1 MF - o stanovení lhůt při správě daní

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Celní správa
  • Pokyn
  • Daň
  • Veřejný sektor
  • Finanční správa
  • Daňové řízení
  • Celní úřady
  • Krajský úřad
  • Obecní úřady

Upozornění - Pokyn je zrušen a nahrazen Pokynem č. 4 MF - o stanovení lhůt při správě daní.


Lhůty stanovené tímto pokynem se použijí u všech daňových řízení zahájených po 1. 1. 2013 a u neukončených daňových řízení, zahájených přede dnem 1. 1. 2013, u kterých se postupovalo dle Pokynu č. D-348; s účinností od 1. ledna 2013

Dokumenty ke stažení

 

Nejčtenější