Novinky

Vyhláška č. 323/2002 Sb.

oddělení 1104 - Rozpočtová legislativa
oddělení 1104 - Rozpočtová legislativa

Vydáno

 • Legislativa
 • Rozpočet
 • Vyhláška
 • Rozpočtová skladba
 • Rozpočtová pravidla
 • Rozpočtové financování
 • Rozpočtové zásady
 • Rozpočtová odpovědnost
 • Veřejné rozpočty
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření obcí a krajů
Aktualizováno 5. 6. 2015 11:00
 • Zveřejněny dokumenty ke stažení (ÚZ se změnami dle poslední novely vyhláškou č. 362/2014 Sb.): Vyhláška č. 323/2002 Sb. - Rozpočtová skladba pro rok 2015

o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Odkaz na jinou stránku: Vyhláška č. 323/2002 Sb.

 

Dokumenty ke stažení (ÚZ se změnami)

Vyhláška č. 323/2002 Sb. - Rozpočtová skladba pro rok 2015

ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb., vyhlášky č. 484/2003 Sb., vyhlášky č. 440/2006 Sb., vyhlášky č. 233/2007 Sb., vyhlášky č. 306/2007 Sb., vyhlášky č. 175/2009 Sb., vyhlášky č. 357/2009 Sb., vyhlášky č. 51/2011 Sb., vyhlášky č. 452/2011 Sb., vyhlášky č. 96/2012 Sb., vyhlášky č. 493/2012 Sb., vyhlášky č. 464/2013 Sb. a vyhlášky č. 362/2014 Sb.

 

Poznámka k dokumentům ke stažení - legenda:
V textu jsou vyznačeny změny, které provedla poslední novela (vyhláška č. 362/2014 Sb.), a to tak, že text, který vypustila, je škrtnutý a text, který doplnila, je tučnou kurzívou. Z doplněného textu nabývá pět pasáží účinnosti až dnem 1. ledna 2016, tyto pasáže jsou zvýrazněny šedivě. Ostatní doplňky provedené tučnou kurzívou nabyly účinnosti dnem 1. ledna 2015 a tímto dnem též nabylo účinnosti vypuštění textu, který je škrtnutý.

Nejčtenější