Novinky

Finanční zpravodaj číslo 7/2005

oddělení 2902 - Právní zastupování a poradenství
oddělení 2902 - Právní zastupování a poradenství

Vydáno

  • Finanční zpravodaj
  • Legislativa

  1. Sdělení ve věci komunikace mezi Úřadem státního dozoru a pojišťovacími zprostředkovateli
  2. Zveřejnění seznamu nově registrovaných pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí

Nejčtenější