Novinky

Fond vyhrál spor se společností Petrcíle

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Fond národního majetku

Vrchní soud v Praze dnes rozhodl ve věci žaloby na zrušení rozhodčího nálezu ve prospěch FNM. Soud dal za pravdu FNM a rozhodčí nález zrušil.
„Byli jsme vždy přesvědčeni, že právo stojí na naší straně.“, komentoval rozhodnutí soudu předseda výkonného výboru FNM Jan Juchelka.

Dne 6.5.2004, podal Fond národního majetku ČR (FNM) u Městského soudu v Praze návrh na odložení vykonatelnosti rozhodčího nálezu a současně žalobu na jeho zrušení.

Městský soud v Praze dne 22.11.2004 projednal žalobu, kterou se FNM domáhal zrušení rozhodčího nálezu a žalobu zamítl.
FNM se proti rozsudku prostřednictvím svého právního zástupce odvolal a Vrchní soud v Praze dnes po projednání odvolání vyhověl.

Petra Krainová
Mluvčí FNM ČR

Podle názoru FNM je rozhodčí nález v rozporu se Zákonem č.216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Jedním z důvodů je fakt, že rozhodčí senát, který věc rozhodoval, byl ustanoven pro zcela jiné rozhodnutí, a to pro rozhodnutí ve sporu o určení neplatnosti odstoupení od smlouvy o prodeji a koupi akcií. Z tohoto důvodu nebyla, podle mínění FNM, dána pravomoc tohoto rozhodčího senátu k projednání nároku na náhradu škody.

Podle nálezu rozhodčího senátu ze dne 30.4.2004 Fond národního majetku jako majoritní akcionář společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. (nyní ISPAT NOVÁ HUŤ a.s.), měl porušit ujednání Smlouvy o prodeji a koupi akcií uzavřené mezi FNM a společností Petrcíle a.s. a v souvislosti s tím má uhradit společnosti Petrcíle náhradu škody ve výši 2,05 mld. Kč.

Doporučované

Nejčtenější