Novinky

Zánik České konsolidační agentury pokračuje převzetím jmění dceřiných společností

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Zánik České konsolidační agentury pokračuje převzetím jmění dceřiných společností

Česká konsolidační agentura (ČKA) pokračuje v procesu řízeného zániku své finanční skupiny.

Její dvě rozhodující součásti – společnosti Konpo, s.r.o. a Česká finanční, s.r.o, včera se zástupci ČKA podepsaly smlouvy o převzetí obchodního jmění těchto dceřiných společností na ČKA. Zároveň bylo schváleno podání návrhu na zápis převzetí jmění do obchodního rejstříku.

Společnosti Konpo a Česká finanční by měly následně zaniknout výmazem z obchodního rejstříku ke dni 31.8. 2006. Tento postup odsouhlasila vláda České republiky svým usnesením ze 17.5. 2006, podle nějž přejdou všechna práva a závazky obou společností na ČKA.

Společnost Konpo byla založena v rámci privatizace Komerční banky a od roku 2000 spravovala aktiva v objemu 60 miliard korun. Česká finanční vznikla v roce 1997 jako nástroj tzv. stabilizačního programu určeného pro menší a střední banky. Převzala pohledávky v objemu zhruba 50 miliard korun.

Řízený zánik dceřiných společností je součástí tzv. Projektu 2007, jehož cílem je maximálně efektivně ukončit činnost České konsolidační agentury ke konci roku 2007.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí, Česká konsolidační agentura

Nejčtenější