Novinky

ČKA uspěla ve sporu se společností VÍTKOVICE HOLDING o zaplacení 272 milionů korun

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - ČKA uspěla ve sporu se společností VÍTKOVICE HOLDING o zaplacení 272 milionů korun

Česká konsolidační agentura (ČKA) uspěla ve sporu se společností VÍTKOVICE HOLDING, a.s. (dříve LAHVÁRNA OSTRAVA a.s.), která se u rozhodčího soudu domáhala zaplacení částky ve výši 272,12 milionu korun z důvodu bezdůvodného obohacení. Soud žalobu společnosti VÍTKOVICE HOLDING v plném rozsahu zamítl.

ČKA postoupila v rámci privatizace společnosti VÍTKOVICE, a.s. své pohledávky za společností VÍTKOVICE, a.s. ve výši cca 2,8 miliardy Kč za 320 milionů Kč společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Transakce vycházela z příslušných usnesení Vlády ČR o dokončení finanční restrukturalizace a privatizace společnosti z února a srpna roku 2003. Smlouvu o postoupení pohledávek uzavřela ČKA se společností VÍTKOVICE HOLDING dne 19.8.2003.

Žalobou podanou 22.3.2004 u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR se společnost VÍTKOVICE HOLDING, a.s. domáhala zaplacení částky ve výši 272.120.000,- Kč z důvodu bezdůvodného obohacení, které spočívalo v údajné neexistenci části postoupených pohledávek.

Dne 8.12.2004 byla rozhodčím nálezem tato žaloba v plném rozsahu zamítnuta. Rozhodčí nález nabyl právní moci a je vykonatelný.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí, Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější