Novinky

ČKA uspěla ve sporu s Českou spořitelnou o motivační poplatky

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - ČKA uspěla ve sporu s Českou spořitelnou o motivační poplatky

Žalobu České spořitelny, a.s. o zaplacení sporných takzvaných Motivačních poplatků vůči České konsolidační agentuře (ČKA) soud v plném rozsahu zamítl. ČKA se v této souvislosti podařilo snížit výši plnění z poskytnuté garance o téměř 242 milonů korun. Rozhodčí nález již nabyl právní moci a stal se vykonatelným.

Dne 1.3.2000 byla mezi Konsolidační bankou Praha, s.p.ú. a Českou spořitelnou, a.s. uzavřena Smlouva o restrukturalizaci a ručení, na jejímž základě stát v souvislosti s privatizací poskytl České spořitelně garance za problémové portfolio. V roce 2001 vznikl mezi ČKA a Českou spořitelnou výkladový spor, týkající se existence či neexistence jejího nároku na úhradu části Motivačních poplatků, hrazených při postupování garantovaných pohledávek na ČKA v rámci Realizační (postupní) ceny. Sporné Motivační poplatky se vztahovaly k transferům z let 2001-2002, kdy bylo na ČKA za postupní cenu 8 792,9 mil. Kč postoupeno 1 803 pohledávek v nominální hodnotě 14 476,8 mil. Kč.

Jelikož se oběma stranám nepodařilo ve výkladu příslušného ustanovení Smlouvy dospět k smírnému řešení, podala Česká spořitelna v roce 2003 u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze žalobu, kterou se na ČKA domáhala zaplacení částky ve výši 241, 9 milionu Kč s příslušenstvím.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí, Česká konsolidační agentura

Nejčtenější