Novinky

Česká konsolidační agentura upsala dluhopisy SŽDC

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Česká konsolidační agentura upsala dluhopisy SŽDC

Česká konsolidační agentura (ČKA) jako aranžér úspěšně zabezpečila vydání dluhopisů státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v celkovém objemu 7 miliard korun. ČKA byla aranžováním emise pověřena v souladu s usnesením Vlády ČR z 10.9. 2003.

Jde o první emisi dluhopisů SŽDC, jejíž výtěžek bude sloužit k financování závazků, které SŽDC převzala od bývalé státní organizace České dráhy.

V souvislosti s vydáním emise dluhopisů SŽDC ISIN CZ0003501397, jejímž vedoucím manažerem je ČKA, byla dne 20.2.2004 podepsána Smlouva o upsání a koupi dluhopisů a Smlouva mezi manažery, kterými jsou významné banky působící v ČR.

Dluhopisy byly vydány s emisním kurzem 99,988 % a budou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,60 % p.a. Výnos dluhopisů byl odvozen od výnosů státních dluhopisů. Datum emise je 3.3.2004 a datum splatnosti 3.3.2011. Parametry emise byly vhodně nastaveny tak, aby umožnily emitentovi vydat plný objem emise za nákladů odpovídajících státnímu riziku dluhopisů.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí, Česká konsolidační agentura