Novinky

Očekáváte, že při zvolení této varianty C dojde opravdu k úspoře počtu úředníků a v jaké míře? Vždyť MF se bude muset nadále řešit případné stížnosti podniků a ČIŽP bude určitě potřebovat více lidí, pokud bude chtít v kratším čase vše kontrolovat...

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

Dne: 21. 11. 2008
Komu: Martina Patočková; MF Dnes
Kdo: Tomáš Uvíra

Otázka: Očekáváte, že při zvolení této varianty C dojde opravdu k úspoře počtu úředníků a v jaké míře? Vždyť MF se bude muset nadále řešit případné stížnosti podniků a ČIŽP bude určitě potřebovat více lidí, pokud bude chtít v kratším čase vše kontrolovat...

Odpověď: MF předpokládá, že v jeho resortu dojde k výrazné úspoře pracovní síly, a to zejména při administrativě celého procesu odstraňování SEZ. Při zachování dosavadního způsobu odstraňování SEZ by muselo proběhnout více než tisíc dalších dílčích zadávacích řízení, která jsou časově i administrativně značně náročná. Dále značnou část administrativy spojené se samotnou sanací a jejím průběhem a dokumentací převezme vybraný dodavatel. Zvýšení nároků na kontrolní činnost, pakliže k němu dojde, bude pouze časově omezené, neboť MF předpokládá výrazné urychlení sanací oproti dosavadnímu stavu.

Doporučované

Nejčtenější