Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Soukromý sektor

Vydáno

Smlouva mezi Českou republikou a Novým Zélandem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Dne 29. srpna 2008 vstoupila v platnost SMLOUVA  MEZI  ČESKOU REPUBLIKOU A NOVÝM ZÉLANDEM O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU, která se tak začne provádět v České republice od 1. ledna 2009. Smlouva bude v nejbližší době standardně publikována ve Sbírce mezinárodních smluv.

Vydáno

Ministerstvo financí předkládá veřejnosti úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.

Dne 1.7.2008 nabyl účinnosti zákon č. 230/2008 Sb., kterým se mění zákon o podnikání na kapitálovém trhu a další zákony v oblasti poskytování investičních služeb a organizování regulovanýcht trhů. Návrh novely zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství, především tzv. MiFID a ji provádějící směrnici.

Vydáno

Ministerstvo financí předložilo do mezirezortního připomínkového řízení návrh novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu a některých dalších zákonů

Ministerstvo financí předložilo dne 17. července 2008 do zkráceného a zúženého mezirezortního připomínkového řízení návrh novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu a některých dalších zákonů v souvislosti s transpozicí směrnic Evropského parlamentu a Rady a Směrnic Komise.