Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 5/2015

 1. POKYN č. MF-5 o stanovení lhůt při správě daní
 2. ZMĚNY ze dne 22. 10. 2015 Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 3. Sdělení k uplatňování pojistného zaplaceného poplatníkem na soukromé životní pojištění
 4. Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
 5. Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa
 6. Jak správně zaplatit daň fi nančnímu úřadu v roce 2016
 7. Informace o vyhlášení dohod o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv a jejich vstup v platnost

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Kolikrát byla Česká republika žalována s využitím mechanismu investičních arbitráží skrze platné bilaterální a investiční úmluvy. Kolika takových arbitrážních řízení se Česká republika zúčastnila. Dále žádám o co nejúplnější informace ke každé z těchto žalob a řízení, především: jméno/název žalobce (investora), žalovaná částka, žalobní důvod, rozhodčí nález (rozhodnutí), výsledek sporu, datum žaloby a datum rozhodnutí ve věci. Skrze které bilaterální investiční dohody a kolikrát (pro jednotlivé BITs) byla žalována.
 2. Kolik Česká republika zaplatila na odškodněních investorům na základě rozhodnutí investičních arbitrážních tribunálů. Dále žádám o rozpis výše odškodnění podle jednotlivých případů a žalobců (investorů). To samé žádám pro mimosoudní (smírná) vyrovnání, jež byla s investory uzavřena.
 3. Kolik Česká republika zaplatila na poplatcích a dalších výlohách spojených s investičními arbitrážemi a kolik zaplatila na právních službách v souvislosti s proti ní vedenými investičními arbitrážemi. Všechny dotazy se vztahují na období od 1. 1. 1993 do dne obdržení této infožádosti.

Všechny dotazy se vztahují na investiční arbitráže (ISDS) na základě bilaterálních investičních dohod, jimiž je nebo byla Česká republika vázána. Pod pojmem Česká republika se rozumí i organizační jednotky státu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. zda váš subjekt v minulosti uzavřel spolupráci se společností NEWTON Media, a.s. (IČ: 28168356)? Pokud ano, prosím o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek či faktur.
 2. zda váš subjekt v minulosti uzavřel spolupráci se společností Anopress IT, a.s. (IČ: 266 94 484)? Pokud ano, prosím o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek či faktur.
 3. zda váš subjekt v minulosti uzavřel spolupráci se společností Bisnode Česká republika, a.s. (IČ: 63078201)? Pokud ano, prosím o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek či faktur.

Aktualizováno

FKVS

IS FKVS - Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě

Vydáno

Seminář Procurement in World Bank Investment Project Financing

V pondělí 14. prosince 2015 uspořádalo Ministerstvo financí ve spolupráci se Světovou bankou seminář pro podnikatelskou veřejnost s názvem “Procurement in World Bank Investment Project Financing”, kterého se zúčastnili zástupci českých exportérů, konzultantských firem ale i představitelé státní správy.

Vydáno

Stanovisko ministerstva financí ke zprávě NKÚ o majetkových účastech státu

Ministerstvo financí vyjadřuje politování, že zpráva NKÚ hodnotí souhrnně léta 2013-2015, aniž by jakkoliv rozlišovala zásadní zlepšení výkonu akcionářských práv ve společnostech spravovaných Ministerstvem financí, ke kterému došlo s nástupem nového vedení Ministerstva v roce 2014.