Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

žádám Ministerstvo financí o poskytnutí informací, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkající se arbitrážních řízení vedených proti České republice na základě (i) dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic a (ii) dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o podpoře a vzájemné ochraně investic. ....

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 9.6.2017

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 9.6.2017 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 58462 kusů.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 21. června 2017

  • Bod č. 10: Informace o finančních prostředcích na dokončení likvidace ekologické zátěže laguny OSTRAMO
    Pro informaci:
  • Bod č. 1: Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2016
  • Bod č. 7: Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, Vývoj AVISME v roce 2017, Výzva 23