Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Aktualizováno

Základní informace

Aktualizace základních informací vztahujících se k tzv. Důchodové reformě.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Jsem studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a zpracovávám diplomovou práci na téma„Náhrada škody způsobené výkonem veřejné moci a veřejné správy.“ Za účelem rozšíření své práce bych si rád prostřednictvím žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, obstaral některá data, vážící se k tématu mé práce. Prosím Vás tedy o:

Poskytnutí statistických údajů ve smyslu bodu č. 2 Desatera „dobré správy“ při posuzování žádosti o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup. Prosím o poskytnutí veškerých dostupných statistických dat k tomuto tématu, zejména data o počtu přijatých a vyřízených žádostí, vyplacených náhrad, způsobu vyřízení žádostí a rozdělení žádostí do převažujících oblastí v průběhu jednotlivých let.