Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Soukromý sektor

Vydáno

Elektrická energie

Celkové průměrné meziroční zvýšení cen k 1. lednu 2008 za dodávku elektřiny činilo u domácností 9,1 %. Průměrný nárůst regulovaných položek byl 1,8 %, neregulovaná cena silové elektřiny vzrostla v průměru o 17 %.

Vydáno

Tepelná energie

ČSÚ vykázal za celý rok 2008 nárůst cen tepelné energie o 14,4 %.

Vydáno

Plynná paliva

K 1.1. se zvýšily ceny zemního plynu pro domácnosti v průměru o 7,8 %.
K 1.4. se zvýšily ceny zemního plynu pro domácnosti o 3 %.
K 1.7. došlo ke zvýšení cen zemního plynu pro domácnosti o 9,7 %.
K 1.10. došlo ke zvýšení cen zemního plynu pro domácnosti o 10 %.

Vydáno

Pitná voda a odpadní odvedená voda - vodné a stočné

Ceny pitné a odpadní odvedené vody byly regulovány formou věcného usměrňování cen. Český statistický úřad vykázal v roce 2008 (prosinec 2008/ prosinec 2007) nárůst cen pitné a odvedené vody v souhrnu o 8,4  %. V jednotlivých oblastech však byl vývoj značně diferencovaný.

Vydáno

Zpráva o vývoji finančního trhu v 1. pololetí roku 2008

Tým Analýz finančního trhu dnes zveřejnil Zprávu o vývoji finančního trhu v prvním pololetí 2008, která zachycuje nejdůležitější události uplynulého pololetí v jednotlivých segmentech finančního trhu.

Vydáno: prosinec 2008
Zdroj: MF - odbor 27 Analýzy a rozvoj finančního trhu