Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Hospodaření

Aktualizováno

Průvodní informace MF pro územní samosprávné celky (Kraje a obce) - Zřizování účtů ÚSC u ČNB

v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) MF publikuje průvodní informaci ke zřizování účtů u ČNB pro územní samosprávné celky (ÚSC). Cílem je úprava a fungování rozpočtového systému jako součásti integrovaného informačního systému státní pokladny. V souvislosti s projektem státní pokladny bylo schváleno vymezení peněžních prostředků státní pokladny výhradně jako prostředků na účtech, které jsou podřízeny jednotlivým souhrnným účtům státní pokladny a jsou vedeny výhradně u ČNB.

OBSAH pro Kraje a Hl.m.Praha a Obce - ve věci:

 1. POSTKYTOVÁNÍ DOTACÍ A NÁVRATNÝCH FINANČNÍCH VÝPOMOCÍ
 2. PŘEVOD DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ DLE ZÁKONA O ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ

Související informace- ze dne 9. ledna 2013

VZOR - Informace ÚSC (Kraj/obec) o zřízení účtu u ČNB (.DOC, 26 kB)

Zdroj: MF - odbor 12 - odbor Financování územních rozpočtů a programové financování; publikováno 31. prosince 2012/aktualizováno 9. ledna 2013

Vydáno

Akciové společnosti ovládané ČR - MF

Seznam akciových společností ovládaných ČR-MF s akciovým podílem ve výši 40 -100% od 1.1.2012 do 31.12.2012

 • Aktualizováno ke dni: 31. prosince 2012.
 • Zdroj: odbor 45 (Tabulka byla vypracována ve spolupráci s odborem 20; zahrnuje i ovládané společnosti spravované v režimu zákona č. 219/2000 Sb.)

Vydáno

CSÚIS - Právní předpisy - České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky - 2013

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, jsou uvedeny v Přehledu Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky účinné k 1. 1. 2013

Vydáno

Informace o vstupu v platnost Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii

Dne 1. ledna 2013 vstoupila v platnost Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (dále jen „Fiskální smlouva“), která byla podepsána dne 2. března 2012 členskými státy Evropské unie, s výjimkou České republiky a Spojeného království. Cílem Fiskální smlouvy je zejména zpřísnit rozpočtovou kázeň a zvýšit koordinaci hospodářských politik členských států Unie a posílit tak hospodářský pilíř hospodářské a měnové politiky Evropské unie.

Vydáno

Vyhláška č. 449/2012 Sb.

o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů; s účinností od 1. ledna 2013

Vydáno

Záznam z brífinku k výsledkům státního rozpočtu 2012

Ministerstvo financí zveřejňuje záznam z brífinku k výsledkům státního rozpočtu 2012. Podle předběžných výsledků dosáhl schodek státního rozpočtu za rok 2012 101 mld. Kč. Podařilo se tak splnit rozpočtový cíl vlády, když schválený rozpočet počítal se schodkem ve výši 105 mld. Kč. Oproti předchozímu roku se deficit snížil o více než 40 mld. Kč.

Vydáno

Zprávy MF - číslo 1/2013 (komplet ke stažení)

Ze dne : 4. ledna 2013

 1. Směrnice Ministerstva financí o postupu obcí a krajů při financování volby prezidenta republiky
 2. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2013
 3. Metodika financování krajů pro rok 2013
 4. Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M

Vydáno

Finanční vypořádání s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2012

Upřesnění postupu při zpracování podkladů k finančnímu vypořádání krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí, občanských sdružení a hlavního města Prahy s kapitolami státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv za rok 2012 – obecná část.

OBSAH

 • I.Finanční vypořádání krajů s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2012
 • II.Finanční vypořádání obcí a DSO s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2012
 • III.Finanční vypořádání hlavního města Prahy s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2012
 • IV.Finanční vypořádání obcí, občanských sdružení, DSO s kapitolou státního rozpočtu VPS za rok 2012, kterým byla poskytnuta dotace Ministerstvem financí přímo bez prostřednictví kraje
 • V.Vzory tabulek - pro Finanční vypořádání krajů, obcí, občanských sdružení a dobrovolných organizací za rok 2012
 • VI.Příloha č. 1 - Informace k finančnímu vypořádání dotace na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrany dětí se státním rozpočtem za rok 2012