Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Hospodaření

Vydáno

Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - červen 2013

V průběhu prvního pololetí došlo k financování 59,1 % až 78,6 % revidované plánované hrubé výpůjční potřeby v roce 2013. Mezičtvrtletní pokles hrubého státního dluhu ke konci druhého čtvrtletí činil 37,5 mld. Kč.

Publikováno ke dni: 10.7.2013, Zdroj: MF - Řízení rizik a strategie portfolia

Aktualizováno

Operativní účetní záznamy - rok 2013

V rámci metodické podpory zveřejňuje Ministerstvo financí aktualizaci doplňujících informací - Tabulka - předávání OÚZ pro OSS v roce 2013 (organizační složky státu) a státní fondy. 

Vydáno

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2013 - revize k datu 30. 6.

  • Ministerstvo financí předkládá k datu 30. června 2013 revizi Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2013, která reviduje zejména výši plánované hrubé výpůjční potřeby centrální vlády a základní parametry programu financování v roce 2013. Ministerstvo si v rámci Strategie zveřejněné dne 12. 12. 2012 (č.j.: MF–117380/2012/20) explicitně vyhradilo možnost její Revize v případě schválení novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, která nabyla účinnosti k datu 1. ledna 2013. Tato Revize je založena na předpokladu, že výše deficitu státního rozpočtu v roce 2013 nepřekročí a bude se blížit rozpočtované výši 100,0 mld. Kč.